Hund i naturen

I Herning Kommune er der mange dejlige områder, hvor du kan lufte din hund. Det kan være både i hundesnor eller i hundeskov, hvor hunde må færdes frit.

Herning Kommune byder på flere gode hundeskove, hvor din hund kan løbe frit og socialiseres med andre hunde.

I en hundeskov må hunde nemlig færdes uden snor under forudsætning af, at du har "fuldt herredømme" over hunden. Det betyder, at din hund skal være i snor, hvis ikke den lystrer - også i hundeskoven. På den måde er du med til at sikre, at alle besøgende, der færdes i hundeskoven, får en god oplevelse.

Hundeskovene er afmærkede ved skiltning. Mange af landets hundeskove er desuden indhegnede. Under links kan du finde en oversigt over hundeskove i Herning Kommune samt øvrige Danmark.

Se et kort over skove, plantager og hundeskove.

Med hund uden for hundeskov

I skov- og naturområder uden for de afmærkede hundeskove skal hunde altid føres i snor. Det står i naturbeskyttelsesloven. Har du hund med på en af vore kirkegårde, skal hunden også føres i snor her.  

Hvorfor skal hunden føres i snor?

Mange børn og voksne er bange for hunde, og alle skal kunne færdes trygt i naturen. Personer, der ikke kender netop din hund, kan umuligt vide, om den er i stand til at gøre dem fortræd.

Derudover bliver de vilde dyr stressede og skræmte af løse hunde. Rålam, harekillinger og fugle, som bygger rede tæt ved jorden, er særligt udsatte. Lugten af hund er nok til at skræmme rådyr væk fra deres lam, som kommer til at sulte, hvis dets forældre ofte bliver forstyrret. Desuden er der mange eksempler på, at rådyr er blevet skambidt af løse hunde.

Vis hensyn 

Uanset hvor du går tur med hunden, opfordres du til at vise hensyn til andre. Hundens efterladenskaber skal altid samles op - også uden for stierne. Det gælder både af hensyn til smittefare for især hvalpe og unghunde, og af hensyn til skovbørnehaver og alle øvrige skovgæster. Hundeejerens ansvar efter hundeloven gælder også i hundeskove og på strande.

Hundeskov