Jagt og fiskeri

Hvordan kommer jeg til at gå på jagt og hvor må jeg fiske i Herning Kommune?

Jagt

For at komme på jagt i kommunens plantager skal du være medlem af den lokale jagtforening. Foreningen skal have lejet jagtretten af Herning Kommune.

På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside kan du finde information om lokale jagtforeninger i området. Herning området er kreds 2.

Fiskeri

Herning Kommune har frit fiskeri ved 15 strækninger. Der er information og skilte på stederne. Personer mellem 18 og 64 år skal have det lovpligtige fisketegn.

Se et kort over fiskesteder i Herning Kommune.

Køb fisketegn på www.fisketegn.dk.
Du kan også købe dit fisketegn på posthuset og hos Visit Herning.

Du kan finde mere information om de enkelte fiskesteder i fiskefolderen.

For at få jagttegn i Danmark, skal du bestå en teoretisk og en praktisk prøve efterfulgt af en haglskydeprøve. Du kan gå til prøve, når du er 15 år.

Danmarks Jægerforbund og de fleste af landets aftenskoler tilbyder kurser, der dækker de kvalifikationer, du skal have for at bestå jagtprøven.

Du kan tage jagtprøve i Danmark to gange om året - henholdsvis i foråret og efteråret. Sidste frist for at blive indstillet til prøven af en jagttegnskursuslærer falder den 14. februar for forårsprøven og den 18. juli for efterårsprøven. Det koster 310 kr. (2018) i gebyr at tilmelde sig prøven.

Du skal bruge selvbetjeningen 'Mit jagttegn', når du skal betale og tilmelde dig jagtprøven. På styrelsens hjemmeside kan du læse mere om jagtprøver.

Indhold hentet fra borger.dk

Et jagttegn gælder et år. Inden du fornyr dit jagttegn, skal du indberette dit jagtudbytte i det forløbne år.

Du skal indberette og betale digitalt. Det gør du ved at bruge den digitale selvbetjening 'Mit jagttegn'.

Fornyelse af jagttegn koster 500 kr. plus 35 kr. i ansvarsforsikring, altså i alt 535 kr. (2018) .

Fritagelse for digital selvbetjening

I begyndelsen af marts måned får du tilsendt betalingsoplysninger til jagttegn med posten, hvis du er fritaget for digital selvbetjening.

Indhold hentet fra borger.dk

Udlændinge, der vil på jagt i Danmark, kan søge om at få et midlertidigt, dansk jagttegn, hvis de har et gyldigt jagttegn med sig fra hjemlandet.

Ekspeditionstiden af det midlertidige jagttegn kan vare op til fire uger.

Indhold hentet fra borger.dk
Grafik