Byernes grønne områder

Læs om byernes grønne områder og hvordan de vedligeholdes. se også, hvordan du kan søge støtte til grønne projekter i dit lokalområde.

Vi byder på klassiske parker, grønne hjørner samt "vilde" naturligende områder og kan derfor tilbyde varierede grønne oplevelser.

Alle områderne er frit tilgængelige for alle.

Find byernes parker på kort.

Bynære grønne områder og grønne vejarealer vedligeholdes efter principperne i Herning Kommunes Parkpolitik. Parkpolitikken opererer med 10 forskellige målsætninger med blandt andet bevaring og udvikling af grønne områder, en stærk grøn profil med mere.

Overblik over vedligeholdelse med lavt, mellem og højt niveau

Alle de grønne kommunale arealer er inddelt i områder kaldt arbejdssteder. For visse arbejdssteder er der lavet en udviklingsplan/plejeplan, som er med til at gøre Parkpolitikken til virkelighed.

Lavt niveau

Betyder lav intensitet at området ser grimt ud? Måske, men ikke nødvendigvis. At samtlige græsarealer ikke klippes som en græsplæne betyder, at der kan være plads til vilde blomster, urter og dyreliv. Dette kan være med til at skabe variation i oplevelsen, men kan også sige noget om, hvor benyttet området er.

Mellemniveau

Dette vil ofte være områder, som ikke benyttes direkte, eller områder som er mere eller mindre almindelige. Det kan være områder, man passerer og sætter pris på.Eksempelvis et vejtræ som tusindvis passerer dagligt, men ingen bemærker som sådan. Træet skal dog være sundt, være beskåret og vandet. Træet er med til at give området et tiltalende grønt udtryk.

Højt niveau

Vil typisk være områder som benyttes af mange og har en særlig betydning for lokalsamfundet.  

Område Nord

Område Syd

Herning by og oplandsbyer

Ifølge Astma-Allergi Danmark kan den lokale påvirkning af pollen have stor indflydelse på allergi i hverdagen. En høj koncentration af pollen kan også være med til at udløse allergi hos dig, der er disponeret. Som borger i kommunen kan du hjælpe ved at gøre en indsats for at nedbringe generne fra pollen lokalt. Det vil gavne dine naboer og andre, som har allergi overfor pollen.

Sten behøver ikke være svaret

Som den det hurtige svar, vil for nogle være at udskifte det grønne med sten og fliser. Det grønne er dog vigtig for vores trivsel og det er skønt for øjet. Heldigvis kan du her finde inspiration til gode grønne løsninger. Det at tage hensyn til allergi behøver altså ikke betyde mindre grønt i haven.

Kun få planter giver allergi

Helt konkret kan du fravælge træer og andre planter, der giver gener. De planter, som flest danskere er allergiske overfor, er:

 • Græs
 • Birk
 • Bynke

Har man allergi overfor en af de tre arter, kan man også reagere på pollen fra en række andre planter. Der findes omkring 250.000 planter, der sjældent udløser allergi, og kun omkring 100 der ofte gør. Når man udskifter planter, kan man derfor ofte finde et godt alternativ uden gener.

Træer

Ifølge Astma-Allergi Danmark er det en god idé at vælge træer, som er bestøvet af insekter fremfor bestøvet via vind. Det kan være en god ide at spørge om bestøvning, der hvor man køber planten.

Nogle af de gode alternativer kan være:

 • Insektbestøvede løvtræer som lind, syren m.fl.
 • Frugttræer
 • Nåletræer

Se en udførlig liste hos Astma-Allergi Danmark

Græsplæne  

Et af de næsten faste indslag i en have er græs. Desværre er græs en af de planter, som udløser allergi hos mange. Med simple midler kan man gøre generne mindre.

Især er det græsarten Enårig rapgræs, der giver problemer, da den kan sætte blomsterstande, selv hvis den klippes ofte. For at mindske Enårig rapgræs i plænen kan man for eksempel efterså med mikrokløver. Mikrokløver hører til ærteblomstfamilien, som ikke giver allergi. Ved at efterså forhindrer man samtidig, at Enårig rapgræs får mulighed for at etablere sig. Metoden kan med tiden gøre mængden af græspollen mindre.

En anden faktor, der kan gøre antallet af pollen mindre, er at slå plænen ofte, så græsset ikke når at sætte blomster.

Har man store arealer med græs, kan man eventuelt lægge noget ud som blomstereng.

Bynke

En anden stor hjælp imod pollen er, at du bekæmper planten bynke-ambrosia, som er både invasiv og stærkt allergifremkaldende. Det bedste er at hive eller grave den op. Bekæmp gerne før august måned, så at planten ikke når at sætte frø. Det er bedst at bruge handsker, når du fjerner planten. Saften fra planten kan give kraftig nældefeber. 

På Astma-Allergi Danmarks hjemmeside kan man finde mere information, både om indretning af have og grønne arealer og hvordan man som allergiker kan lette sin egen hverdag.

Puljen kan ansøges af:

 • Boligforeninger
 • Grundejerforeninger
 • Daginstitutioner
 • Skoler

Puljen gælder IKKE for:

 • Private haver eller andre lukkede private arealer.
 • Kommunale parker og lignende.
 • Udenfor byzonen.

Træet, der skal skiftes ud, skal opfylde følgende krav:

Art:

 • Birk
 • El
 • Hassel
 • Elm
 1. Placeret på et offentligt tilgængeligt areal. 
 2. Du skal være ejer af træet.
 3. Træet må ikke være udpeget som bevaringsværdigt i en lokalplan.

Ønske om udskiftning af et eller flere træer meldes til Natur og Grønne Områder via App'en "Giv et Praj ", som kan downloades her eller findes på kommunens hjemmeside.

Følgende skal angives i ansøgningen:

 • Tydelig placering.
 • Kontaktinformation.
 • Om man selv planter et nyt træ eller ønsker, at kommunen gør det gratis.  

 Vi behandler din ansøgning efter først-til-mølle princippet.  Er kravene opfyldt, vil du modtage en mail med link til et skema, som du også skal udfylde.

Sammen med dig vil vi tage stilling til, hvilken art, det fældede træ skal skiftes ud med. Ud fra plantelisten af træer, vælger vi sammen det træ, som du ønsker, og som egner sig til det sted træet skal plantes.

Når du har fået tilsagn, kan træet fældes. Fældning skal ske indenfor 3 uger, med mindre andet aftales med NGO. Når fældning er foretaget, vil en eventuel plantning blive udført efter aftale med os og den udførende entreprenør. 

Puljen kan søges frem til 31. oktober 2018, eller indtil puljen er brugt op.

Du må ikke fælde det/de ansøgte træ(er), før du har fået godkendt din ansøgning.

Byrådet har valgt at sætte fokus på det stigende problem med allergi overfor pollen. Omkring én million danskere lider af pollenallergi. Det anslås, at tallet i 2020 vil være steget til omkring 1.8 millioner personer. Allergi overfor pollen koster årligt samfundet 1,5 millioner sygedage. Derfor tager vi nu hånd om problemet.

En ny strategi

Byrådet har vedtaget en ny strategi for allergivenlig beplantning. Strategien har fokus på beplantning, der ikke giver gener for allergikere. Det betyder, at vi nu vil ændre praksis, når vi planter nye træer.

Fremover vil vi ikke plante træer i byen, som er til stor gene for dig med allergi. Kun der, hvor særlige forhold som eksempelvis jordbund eller kulturhistorie taler for det, vil vi stadig plante allergene træer. Denne ændring, i måden vi vælger planter på, vil med tiden bringe antallet af stærkt allergene træer i byerne ned. 

En ekstra indsats

For at sætte fokus på allergi og skabe effekt allerede nu, er der i 2017 og 2018 afsat knap 1 mio. kroner til en kampagne. Pengene bruges til at fremme beplantning, der er mere allergivenlig. Derfor har vi oprettet puljen til udskiftning af højallergene træer med træer, som ikke giver pollengener. Vi mener det er vigtigt, at træerne ikke bare fældes, men at de udskiftes, så vi sikrer en levende og grøn by.