Grønt regnskab 2015

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Hvert år laver vi et grønt regnskab. Det viser kommunens grønne udvikling, og hvor langt vi er i forhold til de grønne mål, som byrådet har vedtaget.

Regnskabet viser både kommunen som geografisk område og kommunen som virksomhed.

Grønt regnskab er ikke bare tal. Det fortæller også om grønne aktiviteter og projekter. Det viser, hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme.

Vores grønne regnskab består af "Grønt Overblik", som er en sammenfatning af årets grønne resultater og aktiviteter. Desuden er der 10 temarapporter, som uddyber de forskellige områder.

Temarapporterne giver de enkelte afdelinger i kommunen et overblik og et arbejdsredskab i forhold til grøn udvikling og de grønne mål, der skal opfyldes.

Grønt Overblik 

Temarapporter

 

Grafik

Kontaktinfo

Line Thastum
Miljøkoordinator;grøn Guide
Tlf.: 96288052
Send e-mail til miklt@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.