Fredede områder

I Herning Kommune har vi 39 fredninger. Vi i gang med at lave plejeplaner for en række af vores fredede områder.

Fredede områder er ofte et besøg værd, da de indeholder noget af det fineste natur vi har. Man kan opleve vidtstrakte heder, egekrat og ådale.

Det er Herning Kommunes pligt, at passe naturen i områderne. Det gør vi i samarbejde med lodsejerne. For at sikre en målrettet indsats, bliver der lavet plejeplaner for områderne.