Salg af brænde og sankekort

Her kan du læse om, hvordan du kan købe brænde hos kommunen

I forbindelse med skovdriften vil der til tider være mulighed for at købe brænde. Træet aflægges typisk i 2 - 3 meters længde og ligger ved bilfast vej.

Træet sælges i stakke og afregnes pr. skovrummeter. Opmåling foretages af kommunens skovbrugsuddannet personale efter Dansk Skovforenings regler om opmåling af brænde.

Hjemtransport af brænde

Normalt varetager køber selv hjemtransporten af træet, og mange vælger derfor at save brændet i håndterbare stykker, inden det køres hjem på en trailer.

Selvskovning

Kommunen sælger også sankekort, som giver tilladelse til, enten at samle brænde efter skovning eller selv at få muligheden for at skove i et område efter nærmere anvisning.

Du kan købe savet og flækket brænde

Der er nu mulighed for at købe savet og flækket brænde hos DRIFT. Priserne pr. rummeter er fra 400 kr. for nåletræ til 600 kr. for godt løvtræ, hvis man selv henter brændet på pladsen.

Ved levering af brænde betales der også for transporttiden, ca. 700 kr. pr. time. Der kan være ventetid på levering. Priserne er inkl. moms.

Kontakt:
Lars Hansen, Center for Drift og Service - mobil 2428 8385.

Brændestak

Kontaktinfo

Lars Hansen
Holdleder
Tlf.: 24288385
Mobil: 24288385
Send e-mail til dpvlh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.