Tilskud til natur og grønne områder

Har du forslag til et projekt, kan det måske blive hjulpet på vej med tilskud fra os. Vi har to puljer du kan søge.

Den ene pulje er tilskud til naturgenopretning og naturplejeprojekter.

Denne pulje giver op til 50 % tilskud til pleje af enge, heder, moser, egekrat og søer eller pleje langs vandløb. Plejen kan gælde naturtyper, hvor der tages hånd om truede arter eller bekæmpelser uønskede planter og dyr.

Tilskud til borgersamarbejder

Tilskud til borgersamarbejder i byernes grønne områder giver op til 50 % tilskud til lokale projekter i de grønne byområder. Det kan f.eks. være til beplantning, bænke, en legeplads eller nye stier.

Ansøgningsfristen er i starten af februar hvert år.

Naturpleje i Natura 2000

Hvis din jord ligger i et Natura 2000 område har du mulighed for at søge støtte hos NaturErhvervsstyrelsen.

Skotsk Højlandskvæg