Uønskede planter og dyr

Her kan du læse om planter og dyr som ikke naturligt hører hjemme i vores natur.

Som lodsejer i skal du bekæmpe kæmpebjørneklo på egen jord.

Læs mere i vores indsatsplan mod kæmpe-bjørneklo. 

Bekæmpelse af andre invasive arter er frivillig. Vi kan ikke pålægge dig som borger at bekæmpe dem. Men du kan hjælpe ved at:

  • indberette, hvor du ser invasive arter (boksen Selvbetjening)
  • bekæmpe invasive arter på din egen jord
  • undlade at plante invasive arter
  • aldrig at smide haveaffald i nature
  • aldrig at sætte kæledyr og akvariefisk ud i naturen.

Råger

Vi har en særlig tilladelse til at regulere råger. Rågen er en fredet fugl. Hvis du er plaget af råger, så kontakt os. Så laver vi en aftale om en eventuel regulering.

Læs mere om regulering af råger.

Rotter

Vi bekæmper rotter for dig. Har du mistanke om rotter, kan du anmelde det via linket i den grønne boks.

Du kan også kontakte Borgerservice på Rådhuset.

Læs mere om rotter.

Muldvarpe og mosegrise

Vi bekæmper ikke muldvarpe og mosegrise, hverken på egen jord eller for private.

Glansbladet hæg

Glansbladet hæg