Vandplaner

Her kan du læse om, hvilke planer vi har for at sikre et godt vandmiljø i Herning Kommune.

Danmark har, som medlem af EU og gennem et fælles vandrammedirektiv, pligt til at arbejde for et godt vandmiljø. Vi skal skabe god tilstand i grundvandet og alt overfladevand (vandløb, søer og lignende).

Kommunen skal lave fysiske forbedringer i vandløbene, som skal skabe bedre forhold i vores vandløb. Hvor og hvilke indsatser der skal ske, har kommunen foreslået med hjælp fra lokale vandråd.

I Vandområdeplanerne er der ikke bare fokus på kvaliteten af vand og de små dyr og insekter, der lever i og omkring vandet. Vi skal også sikre gode vilkår for fisk og planter. Og så vil vi arbejde med sammenhængende vandområder.

Se de statslige vandområdeplaner  og indsatserne for planperioden 2016-2021.


Har du lyst til at læse mere om vandområdeplaner.

Vandområdeplaner for 2016 - 2021

Når det gælder Vandplanerne for 2016 - 2021, har kommunerne med hjælp fra lokale Vandråd lavet forslag til, hvor og hvordan, vi kan skabe bedre forhold i vores vandløb.

De lokale råd er et nyt tiltag, som skal være med til at sikre dialog og samarbejde om fremtidens vandplaner.

I de nye Vandområdeplaner, er der ikke bare fokus på kvaliteten af vand og de små dyr og insekter, der lever i og omkring vandet. Vi skal også sikre gode vilkår for fisk og planter. Og så vil vi arbejde med sammenhængende vandområder.

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 er i offentlig høring frem til 23. juni 2015.

Karup Å

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Nye planer på vej

Vi arbejder lige nu på højtryk for at blive klar med de planer, der skal sikre os et godt vandmiljø i Herning Kommune frem til 2021.

Planerne kommer i høring i løbet af foråret.

Skjern Å