Nyt om natur, miljø og klima

Her finder du en oversigt over de seneste nyheder om natur, miljø og klima.

Du finder en samlet oversigt over nyheder i vores nyhedsarkiv.

Laks i Skjern Å får innovations-millioner

10. februar 2016 - Et fireårigt projekt, der skal styrke laksebestanden i blandt andet Skjern Å-systemet, får nu 15 millioner kroner af Innovationsfonden

Skjern Aa Pm

Hvordan sikrer vi, at der kommer endnu flere laks i de danske åer, og i Skjern Å i særdeleshed?

Det skal et omfattende forskningsprojekt nu give en række svar på.

Det er Dansk Center for Vildlaks og DTU Aqua, der står bag det fireårige projekt - og nu har Innovationsfonden med en bevilling på 15 millioner kroner sikret, at det kan gennemføres.

Herning Kommune bidrager, hvis det godkendes politisk 22. februar, med én million kroner, fra den pulje til styrkelse af Å-turismen, som byrådet har afsat på budgettet for 2016.

Forskningsprojektet vil følge laksens livscyklus for at kortlægge præcis, hvad det kræver at få laks til at gyde i danske åer - og hvad der skal til, for at laksen dernæst overlever.

Resultaterne vil gøre det langt nemmere at sikre levevilkår for laks.

- Hvis der er dårlige gydeforhold, kan vi forbedre dem, og hvis der er dårlige passageforhold, kan vi anvise metoder til at forbedre dem, siger Gert Holdensgaard, direktør for Danmarks Center for Vildlaks.

Stort potentiale for turismen

I Herning Kommune er man glade for støtten fra Innovationsfonden og den styrkelse af Skjern Å-systemet som det vil betyde.

- Potentialet for vækst i Å-turismen er enormt, og med Skjern Å har vi i Herning Kommune et helt unikt stykke natur. Vi ved, at lystfiskere er villige til at rejse langt og krydse landegrænser for at få mulighed for at fange vildlaks. Med projektet her kan vi skabe grundlaget for en bæredygtig laksebestand og dermed for et langvarigt trækplaster i Herning Kommune, siger Søren Green, medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Han fremhæver, at å-turisme har potentiale til at skabe mange nye arbejdspladser i områder, der ellers i en årrække har oplevet, at blevet færre arbejdspladser i primær-landbruget.

På forhånd vurderes det, at potentialet for flere laks, alene i Skjern Å, er en opgang på 10.000 laks om året.

Herning Kommune er i forvejen meget aktive i arbejdet med at restaurere vandløb, ofte i samarbejde med lokale lystfiskerforeninger og lodsejere.
Resultaterne fra det store forskningsprojekt vil give vigtig viden, når det fremover skal afgøres, hvor indsatsen er mest gavnlig for laksebestanden.

Fakta:

Forskningsprojektets officielle titel er "Strengthening the Danish Populations of Atlantic Salmon - increasing populations, genetic resources and recreational fishing".

Budgettet for SDPAS-projektet er 21 millioner kroner, hvoraf Innovationsfonden bidrager med 15 millioner og Herning Kommune med 1 million kroner.

Herning Kommune har i alt afsat fem millioner kroner til at styrke å-turismen i kommunen.

I alt har Herning Kommune 750 kilometer vandløb.

Kommunen har fået nye grønne mål

22. december 2015 - Byrådet har valgt nye 10 mål for at fremme bæredygtig udvikling i kommunen.

Herning Kommune har fået 10 nye grønne mål. Målene er en del af Green Cities-samarbejdet, som Herning Kommune har været med i siden 2001.

Der er i alt fem kommuner med i samarbejdet. 

I en revideret aftale i Green Cities vælger kommunerne hver mindst 10 ud af 18 mål. Målene ligger inden for fire indsatsområder. 

Mange af målene involverer ledere og medarbejdere på tværs af fagområder. Du kan se indsatsområder og mål herunder.

Indsatsområde: CO2-neutrale kommuner:

  • Vi udvikler el- og varmeforsyningen i kommunen, så den er CO2-neutral inden udgangen af 2025.
  • Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 procent fra 2010 til 2020.
  • Vi reducerer CO2-udledningen forbundet med drift af kommunes bygninger og biler med mini-mum 55 procent fra 2006 til 2025.

Indsatsområde: Værn om vandet:

  • Vi prioriterer grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og gennem motivation af grundejerne.
  • Vandforsyningernes ledningstab reduceres til maximalt 5 procent i 2020.

Indsatsområde: Mangfoldig natur:

  • Vi styrker biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.

Indsatsområde: Ingen spild af ressourcer:

  • Vi reducerer mængden af affald, som sendes til forbrænding fra husholdninger, med minimum 30 procent fra 2010 til 2018.
  • Vi genanvender mindst 25 procent af plastaffaldet og 20 procent af metalaffaldet fra husholdninger i 2018.
  • Vi er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og sikrer derigennem øget indkøb af miljørigtige produkter og serviceydelser.
  • Vi har maximalt 10 procent madspild i de kommunale køkkener inden udgangen af 2020. Og vi inspirerer borgerne til det samme.

Kontaktinfo

Pernille Rohde
Teknisk Designer
Tlf.: 96 28 81 47
Send e-mail til ngopr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.