Vilde katte

Her kan du læse om, hvordan du forholder dig, hvis du finder en herreløs kat.

Herning Kommune er ikke ansvarlig for indfangning af katte.

Er der tale om en dyreværnssag?

  • Er katten syg?
  • Er katten tilskadekommet?
  • Er katten efterladt uden at kunne klare sig selv?
  • Bliver katten mishandlet eller vanrøgtet?

Hvis du kan svaret er "Ja" til en af disse, skal du ringe til Dyrenes Beskyttelse for vejledning på tlf. 1812. 

Hvis svaret er "Nej" til alle disse, er der ikke tale om en dyreværnssag. 

Der er ikke tale om en dyreværnssag alene fordi katten er herreløs. Først når katten samtidig er i nød, er det en sag som Dyrenes Beskyttelse kan tage sig af. En kat betegnes som herreløs, hvis det ikke er muligt, at finde en ejer. Ejeren er den person, der regelmæssigt fodrer og holder opsyn med katten. 

Er katten ikke nødstedt?

Kan du søge råd og vejledning ved Dyrenes Beskyttelse om, hvordan du kan forholde dig, så de ikke tager ophold på ejendommen.

Som sidste mulighed kan du kontakte Kattens Værn. De kan mod betaling indfange herreløse/vilde katte, med henblik på genudsætning efter dyrlægen har sikret, at de er i god form, neutraliseret, øremærket og registreret i Dansk Katte Register. 

Vær opmærksom på, at der er en egenbetaling på cirka 550,00 kr. pr. kat + et kørselsgebyr på 250 kr. pr. dag.

Kattens Værn kan kontaktes på kv@kattens-vaern.dk eller på tlf. 38 88 12 00.

Vild kattekilling