Uønskede planter og dyr i naturen

Her kan du læse om planter og dyr som ikke naturligt hører hjemme i vores natur.

Herning Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Det betyder at alle lodsejere har pligt til at bekæmpe planten hvert år. Kæmpe-bjørneklo må ikke på noget tidspunkt sprede frø.

Hvis indsatsplanen ikke overholdes, kan kommunen påbyde ejeren at bekæmpe planten.

Fortæl os om disse planter

Vi har en liste over uønskede planter, som vi gerne vil have besked om.

Det vil vi, fordi de ødelægger de naturlige voksesteder for hjemmehørende danske planter. Fortæl os, hvor de er. Det er en stor hjælp i vores arbejde med at få has på dem.

Det drejer sig om:

  • kæmpe-bjørneklo
  • havegyldenris
  • kæmpe-balsamin
  • rævehalespiræa
  • rynket rose
  • rød hestehov
  • pileurter.

Dyr i naturen

Rågen er en fredet fugl, men man kan søge en særlig tilladelse til at regulere rågebestanden. Så er du plaget af råger så kontakt os. Så vi kan hjælpe.

Muldvarpe, mosegrise og dræbersnegle bekæmper vi ikke, hverken på egen eller privat jord.

Kommunen indfanger heller ikke herreløse katte. Kattens Værn kan hjælpe med at indfange katte, men da kommunen ikke har en aftale med Kattens Værn, skal du som borger selv betale for en eventuel indfangning.

Læs mere om Kattens Værn på deres hjemmeside.

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, når kommunen har vedtaget og offentliggjort en indsatsplan for bekæmpelse af planten. Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.

Indhold hentet fra borger.dk

Kæmpebjørnekloen er let at kende på sin enorme størrelse. Planten bliver mellem 2-4 meter høj og har meterlange blade, der lugter svagt af kemikalier. Da planten ikke har nogen naturlige fjender i Danmark, har den de senere år bredt sig ukontrollabelt.

Indhold hentet fra borger.dk

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke fjernet planten fra din grund, vil kommunen kontakte dig og kræve, at du fjerner planten.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at udslette kæmpebjørnekloen. Hvis du ikke har fjernet planten, inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at fjerne planten, og du kan blive idømt en bøde.

Indhold hentet fra borger.dk

På Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du observerer en skadelig dyre- eller planteart - også kaldet de invasive arter.

Indhold hentet fra borger.dk

Du bekæmper kæmpebjørnekloen effektivt ved at slå den ihjel og sikre dig, at den ikke spreder sig. Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du bedst og lettest slår planten ihjel og standser spredning.

Det er vigtigt, at du følger vejledningen, da berøring med plantesaften giver ubehagelige eksemlignende sår. Indsatsplanen med vejledning kan du få fat i ved at kontakte kommunen.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.