Vandløbsprojekter og undersøgelser

Her kan du se nogen af de projekter og undersøgelser, som vi laver eller har været med til at lave i vandløbene.

Hernings smukke vandløb giver os gode oplevelser og livskvalitet.

Derfor arbejder vi aktivt på gennemføre vandløbsprojekter. Dette for at gøre de forholdene i vandløbene endnu bedre.

Vi er i gang med en forundersøgelse af Fuglkjær Å. Formålet er at undersøge mulighederne for at lave et såkaldt lavbundsprojekt.

Når vi laver naturprojekter på lavbundsjorder, har vi fokus på både at forbedre naturen og vandmiljøet.

Lavbundsjorder er rige på kulstof, og når vi gør jorden våd, mindsker vi udledningen af CO2. Udledning af CO2 belaster klimaet og er en medvirkende faktor til de klimaforandringer, der sker på jorden.

Samtidigt giver naturprojekterne mulighed for at genskabe noget natur i de områder, hvor vi har lavbundsjorde.

Projekter til forundersøgelser finansieres fuldt ud af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Læs hele forundersøgelsen af Fuglkjær Å (pdf).


Vi har gennem de sidste 15 år lavet omkring 50 okker rensningsanlæg i de mest okkerbelastede vandløb for at mindske påvirkningerne ved at tilbageholde mest muligt okker.

Vi har i 2014 lavet en effekt undersøgelse.

Resultatet kan ses i rapporten


Vandløbs projekt

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Projekt Blå fisk

Læs mere om vores projekt Blå Fisk, som er et forsøg, hvor små blå fisk skal lære borgerne, hvilke afløb der kun er til regnvand.

dekorativt billeddeProjekt Blå Fisk