Er isen sikker?

Isen skal være minimum 13 centimeter tyk, før den er sikker at færdes på. Se her, hvilke søer vi måler istykkelsen på.

Mange borgere ønsker at lufte skøjterne på kommunens søer, når de fryser til. Inden du sætter skøjterne på isen, bør du dog sikre dig, at isen rent faktisk kan bære.

Vi har rigtig mange søer i Herning Kommune, og dermed mange potentielle skøjtesteder. Vi kontrollerer ikke dem alle, men vi måler løbende laget af is på de fleste af af søerne.

Her måles istykkelsen 

 • Fuglsang Sø
 • "Halvmånesøen" i Sdr. Anlæg
 • Holtbjerg Sø 
 • Sunds Sø 
 • Aulum Skovsø, øst for Aulum Idrætanlæg
 • Lysgaard Sø i Vildbjerg
 • "Børnesøen" i Kibæk 
 • Søen ved det gl. fiskeri ved Vegen Å i Sørvad 
 • Søen ved jernbanen/Gefionsvej i Skibbild 
 • Vildbjerg Søpark 
 • Badesøen i Arnborg 
 • Holing Sø og Holing Sø ved Tjørring Skole
 • Teglparksøen
 • Lillelund Engpark

Ved disse søer skiltes der efter forholdene. Se mere om skiltene længere nede på siden her. Følg altid skiltningen ved søerne.

På kommunens nyhedsside kan du finde nyheder om, hvor der er tilladt at færdes på isen.

Minimum 13 cm tyk

Først når istykkelsen er på minimum 13 centimeter vurderes isen som sikker. Vi anbefaler derfor, at børn, der skal ud på skøjter, tager en voksen med for at få kontrolleret isen, så der ikke sker ulykker.

Færdsel i naturen, og dermed også på kommunens tilfrosne søer, sker på eget ansvar. Vi anbefaler at du altid er sammen med andre, når du skøjter eller på anden måde færdes på isen.

Se råd om at færdes på is og, hvad du gør, hvis ulykken sker.

Vær opmærksom på siv og tagrør

 • Hvis skiltet 'Al færdsel på isen forbudt' er sat op ved ovennævnte søer betyder det, at isen ikke er sikker.
 • Hvis skiltet 'Isen er 13 cm tyk' fremgår, betyder det, at isen vurderes til at være tyk nok til at kunne bære. Det er dog på eget ansvar.

Du skal desuden være opmærksom på, om der står siv og tagrør, for her vil istykkelsen typisk være mindre, end på en helt åben frossen vandflade. Pas også på ved ud- og indløb af vand til og fra søen.

Du kan møde disse 2 skilte

 1. Rød ramme: Al færdsel på isen er forbudt, isen er usikker.
 2. Gul ramme: Isen er 13 cm tyk og er åben for færdsel på eget ansvar.

Is Skilte

Politiet kan udstede bøder

Vær opmærksom på at Politiet kan udstede bøde for færdsel på isen, hvis de vurderer at færdsel er uforsvarligt, uanset om der er skiltet eller ej.

Målingerne af istykkelserne er en rettesnor for hvad istykkelsen er på søerne i resten af kommunen. Altså er isen for tynd på de nævnte søer så er den det også på øvrige søer i kommunen.

Kontaktinfo

Svend Erik Blaabjerg
Driftleder
Center for Drift og Service (80914)

Tlf.: 96288385
Mobil: 20674205
Send e-mail til dpvsb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.