Løvbakkerne

Lidt nord for Herning ligger Løvbakkerne, et fredeligt natur- og skovområde der rummer Løvbakke Naturcenter, som består af Naturskolen, Udstillingen, Løvbakkehuset og Dyrehaven.

Dyrehaven

Løvbakke Dyrehave blev indviet i 2013, og formålet med dyrehaven er at skabe en bedre biodiversitet i området.

Området består af både lysåbne krogede egekrat, lukkede og mørke granskove, hede og åbne græs- og overdrevsarealer. Der er endda områder med væltede træer.

Naturen har vide rammer i dyrehaven. Dådyrene, som lever i dyrehaven, spiser af planter, buske og træer og er med deres levevis med til at skabe en naturlig dynamik i området. Ud over dådyrene, er der et rigt dyre- og fugleliv, planter og mange forskellige insekter og svampe.

Dyrene bliver ikke fodret, for de kan selv finde føden. Det er derfor vigtigt at du heller ikke fodrer dem. Det er ikke sikkert, at man ser dyrene hver gang man kommer på besøg, for de opsøger ikke mennesker.

Du må gerne have din hund med ind i dyrehaven, men den skal være i snor.