Løvbakke Naturcenter

Her kan du læse om Løvbakke Naturcenter, hvor naturcentret ligger, hvem der kan bruge den og hvad det koster og meget mere.

Løvbakke Naturcenter ligger på Løvbakkevej 32, 7400 Herning. Kommer du fra Viborgvej eller Tjørring, skal du dreje ad Vesterholmvej. I rundkørslen kører du mod Gullestrup. Der er skiltet mod naturcentret.

Få en rutevejledning til Løvbakke Naturcenter.

Naturcentret Beskaaret

Det er gratis for alle at kigge forbi og bruge områet. Men tag hensyn.

Hvis du ønsker at booke et lokale

Naturcentrets lokale kan bookes af dagplejere, dagtilbud, skoler og foreninger.

Når du booker lokale, booker du samtidig det overdækkede bålsted og flisearealet foran bygningen.

Gratis for kommunens skoler, dagtilbud og dagpleje

For dagplejen, dagtilbud og skoler, der er knyttet til Børn og Unge i Herning Kommune, er det gratis booke faciliteterne. 

Hvis I ønsker at bruge lokalerne og/eller bålstedet ved centret, skal I kontakte os for booking.

Bookning sker via mail lovbakkenaturcenter@herning.dk

Kommunale skoler og institutioner er desuden velkomne til at henvende sig med ønsker om særligt tilrettelagte besøg, som passer ind i læreplaner.


Det er der i forvejen:

 • Service og stole til 50 personer (ekstra tstole i naturskolens lokale)
 • 2 kaffemaskiner
 • 1 elkedel
 • 1 varmluftsovn
 • 1 mikroovn
 • 2 køleskabe - det ene med lille fryser
 • lærred monteret i skinne og en transportabelt til brug for projektor
 • Mindre udstyr til undervisning findes i depotet + skabe i den lille gang.

Du skal selv medbringe viskestykker og klude.

Lån af udstyr

Naturcenteret råder over en del udstyr til brug i felten. Det samme gælder til brug ved bålet. Udstyret er i et depot, som ligger i den østlige ende af Portalen.

Det er muligt for skoler, daginstitutioner og foreninger at låne udstyret ved at sende en mail til lovbakkenaturcenter@herning.dk med beskrivelse af aktivitet og eventuelle ønsker til udstyr.

Det hele bliver pakket i en trækvogn, som afhentes i depot. Nøglen hentes i nøgleboks efter anvisning sendt på mail.

Udstyret afleveres rengjort i depotet. Hvis det ikke er gjort rent sendes en opkrævning på den tid det har taget, at rengøre udstyret. Ødelagt udstyr erstattes.

Naturrummet

Bag glaspartiet i den vestlige del af naturcenterets røde bygning findes Naturrummet. Her der fire bord-bænke sæt. I rummet findes informationer om naturen i Herning Kommune.

Der er adgang alle dage kl. 8.00 - 21.00. 

Der er adgang til et toilet, og en vindeltrappe fører op til en udstilling med mange forskellige informationer om de dyr, der findes ved Løvbakke Naturcenter.


Huggehuset fungerer som et værksted. Der er fire snittebænke, værktøj, en høvlbænk til fire personer, huggeblokke og triller samt planker til at lave bænke på trillerne.

Huggehuset kan også bruges til hygge, for her er en stor grill samt borde og bænke til 40 personer. Der er også en vask med koldt vand, el-kedel og en lille skabsfryser. Der er ikke varme i Huggehuset.

Huggehuset kan lejes af alle. Også til privat brug. Det koster 150 kroner. 
Bookning sker via mail lovbakkenaturcenter@herning.dk


Shelters

Kører du forbi den store P-plads, kommer du til en afspærring med kæde over vejen. 150 meter længere fremme ligger tre shelters med muldtoilet, byvand, bålplads, brænde du selv saver og kløver, samt en kløver.

I forbindelse med pladsen er der et grønt område, hvor det er tilladt at rejse telt, hvis der ikke er plads nok i shelters.

Læs mere om overnatning i det fri - og book eventuelt de to shelters.

Hvis der ikke er nogen i det sidste shelter kl. 18, kan du også bruge det.

Der er 2 toiletter på den 'store P-plads' som kan benyttes, hvis der ønskes rigtige toiletter.

Brugen af shelters er gratis.

Legeplads og forhindringsbane

Bag naturcenteret i fyrreskoven er der en naturlegeplads. Her er der gynger, rutsjebane, vippe, klatrevæg, pyramide-klatrevæg, armgang, edderkoppespind og balancebom.

Der er borde med bænke rundt på legepladsen og et lille overdækket madpakkehus med bålsted, hvor du selv skal medbringe brænde. 

Affald lægges i containeren ved naturcenteret mod p.-pladsen.

Følger du den asfalterede sti gennem legepladsen ca. 200 m. videre, kommer du til et skilt med "Forhindringsbane." Der er opsat røde stolpe med teksten Forhindringsbane. De viser vej.

Følg stolperne, så kommer du til forhindringer på en 450 meter strækning. Banen egner sig til personer fra 10 år og op.

Bålsted

Naturskolen råder over et overdækket bålsted i skoven bag den store røde bygning. Der findes udstyr til bålmad i depotrummet i Portalen, som kan lånes.

Ønsker du, som lejer af naturskolen, kløvet træ, er det i depotrum 3 bag den den sorte dør. Nøglen dertil er på nøglebrættet over stålvasken i naturskolen mærket "Hængelåse."

Snobrødspinde findes i naturskolens depotrum 4. Her findes også optændingsblokke, tændstikker, bålhandsker i de blå kasser på hylderne.

Hvis der ikke er nogen, der bruger bålstedet, må gæstergerne bruge det, men du kan blive bedt om at flytte, hvis naturskolens lejere skal bruge det. Brænde og eventuelt snobrødspinde skal selv medbringes.

Offentlig grillhytte

Følger du den asfalterede sti fra naturcenteret venstre om, kommer du efter 300 meter til en asfaltvej på venstre hånd.

På pladsen er der en "offentlig grillhytte." Hytten er overdækket med to bord/bænke sæt i hver ende, og et bålsted i midten. Du skal selv medbringe brænde, og affald skal og tages med igen. Der er ikke skraldespande.

Handicapsti

Fra naturcenterets P-plads kan du komme rundt i Løvbakkerne ad en asfalteret handicapsti.

Det er også muligt at komme på handicapstien fra "Store P-plads." Her er der tre P-pladser til handicapvogne og direkte adgang til handicapsti.

Lige overfor P-pladsen er en toiletbygning med 2 handicaptoiletter og et bord-bænkesæt under tag.

Den asfalterede sti er 1,7 kilometer lang, og langs stien er der opsat bænke for hver 300 - 400 meter.


Herning Astronomiforening

Det er også muligt at lave aftale med medlemmer af astronomiforeningen til at fortælle om astronomi. De har meget på hjerte, så det er vigtig at få afgrænset, hvad det er jeres klasse arbejder med.

Løvbakke solsystem er altid et godt sted at starte for at få lidt forståelse af universet. En tur på Astronomistien på 2,3 km får afstande ind i kroppen. Alt er lavet i forholdet 1:1mill.

Book besøg astro@herning-astro.dk

Læs om astronomiforeningen på deres hjemmeside.

Herning Biavlerforening

Naturskolen har lavet en aftale med biavlerne. De har en skolebigård, hvor de kan vise og fortælle om biernes liv. De råder over bislør og handsker, som børn og lærere kan få på.

På Meebook ligger der et forløb, som forventes brugt. Det betyder, at eleverne kommer med nogen viden om bier inden besøget. Det tager biavlerne udgangspunkt i.

Der er en masse plancher, der giver en god forståelse for det liv, der leves i et bistade. Sørg altid for, at eleverne har langærmede trøjer, strømper og lukkede sko på.

Book besøg på lovbakkenaturcenter@herning.dk eller svend.ebbensgaard@mail.tele.dk

Læs mere på biavlernes hjemmeside


 • Loevbakke Naturcenter1
 • Loevbakke Naturcenter2
 • Loevbakke Naturcenter3
 • Loevbakke Naturcenter4
 • Loevbakke Naturcenter6
 • Loevbakke Naturcenter8
 • Loevbakke Naturcenter9
 • Loevbakke Naturcenter10
 • Loevbakke Naturcenter11
 • Loevbakke Naturcenter12
 • Loevbakke Naturcenter13
 • Loevbakke Naturcenter14

Kontaktinfo

Laila Gottenborg Lauridsen
Pædagogisk udviklingskonsulent
CBL - Rådhuset

Mobil: 22214320
Send e-mail til cblll@herning.dk

Gitte Schilkowski
Administrativ medarbejder
CBL - Rådhuset

Tlf.: 96287005
Send e-mail til cblgs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.