Løvbakke Naturcenter

Her kan du læse om Løvbakke Naturcenter, hvor skolen ligger, hvem der kan bruge den og hvad det koster og meget mere.

Løvbakke Naturcenter ligger på Løvbakkevej 32, 7400 Herning. Kommer du fra Viborgvej eller Tjørring, skal du dreje ad Vesterholmvej. I rundkørslen kører du mod Gullestrup. Der er skiltet mod naturcentret.

For skoler og institutioner er vejledning i naturen et gratis tilbud.

Vi tilbyder også guidede ture for andre grupper.

Naturcentret Beskaaret

Folkeskoler, institutioner, foreninger eller virksomheder kan leje naturcentret. Private kan ikke leje centret.

Der er ikke faste åbningstider. Dog er der normalt ikke åbent i ferier.

Der er åbent for alle på 1. sal alle dage kl. 8.00 - 21.00.

Hvad koster det?

Herning Kommunes folkeskoler og institutioner: 350 kr.

Øvrige grupper: 600 kr.

- alt inklusiv.


I centret er der nedenstående inventar

 • Service til 50 personer
 • 2 kaffemaskiner
 • 1 elkedel
 • 1 varmluftsovn
 • 1 mikroovn
 • 2 køleskabe - det ene med lille fryser

Du skal selv medbringe viskestykker og karklude.

I lokalet er der plads til 50 personer. I naturcentrets lokale står der ekstra stole.

Mindre ustyr til undervisning findes i depotet og i skabe i den lille gang.

Der er lærred monteret i en skinne og et transportabel lærred til brug for projektor.

Inventar i lokale


Naturrummet er bag glaspartiet i den vestlige del af naturcenterets røde bygning.

Her der 4 bord-bænke sæt, som frit kan benyttes. Rummet kan kun bookes til til intern brug, til kurser mv. Der er adgang alle dage kl. 8.00 - 21.00.

I rummet er der informationer om naturen i Herning Kommune.

En varmepumpe sørger for, at temperaturen ikke er under 15 -16 grader. Der er adgang til et toilet, og en vindeltrappe fører op til udstillingen.


Bag naturcentret i fyrreskoven, er der ryddet et areal, hvor der er en naturlegeplads.

Følger du den asfalterede sti gennem legepladsen ca. 200 m., kommer du til et skilt med 'Forhindringsbane'. Følg de røde stolper, så kommer du til forhindringsbanen som er på 450 m. Banen egner sig til personer fra 10 år og op.

Der er opsat borde med bænke, og på legepladsen er der en bålplads. Du skal selv have brænde med. Affald lægges i container ved naturcentret mod p-plads.


Naturcenteret råder over et overdækket bålsted i skoven bag den store røde bygning. Der er også udstyr til bålmad  i depotrummet.

Der en bålrist på et hævet bålsted. Risten kan hæves og sænkes. Den er der altid.

Bålstedet er ikke et offentligt sted, da det bruges i forbindelse med leje af naturcentret

Er du lejer af naturcentret og ønsker du kløvet træ, er det i maskinhuset. Adgang af den lille dør. Nøglen dertil er på nøglebrædt over stålvasken i naturcentret mærket 'Hængelåse'.

Snobrødspinde er i naturcentrets depot i den østlige ende af huset. Her er også optændingsblokke, tændstikker og bålhansker, i de blå kasser på hylde.

Hvis der ikke er nogen, der bruger bålstedet, må andre gerne bruge det, men du kan blive bedt om at flytte, hvis lejere skal bruge det. Brænde og evt. snobrødspinde skal medbringes.

Bålplads


Følger du den asfalterede sti fra naturcentret venstre om, kommer du efter 300 m. til en asfaltvej på venstre hånd.

På pladsen er der en offentlig grillhytte. Hytten er overdækket, med to bord/bænke sæt i hver ende, og et bålsted i midten. Her er alle velkomne til at sætte sig med sin mad eller tilberede mad over bål.

Du skal selv medbringe brænde, og affald skal og tages med igen. Der er ikke skraldespande.

På Store P.- plads ved indgangen til Dyrehaven er der en bygning med 2 toiletter. Følg den asfaltterede handicapsti mod venstre, og ga ca. 150 meter.


Kører du forbi den 'store P-plads' (se oversigtskort over Løvbakkerne), kommer du til en afspærring med kæde over vejen. 150 meter længere fremme ligger tre shelters med muldtoilet, byvand, bålplads, brænde du selv saver og kløver, samt en kløver.

I forbindelse med pladsen er der et grønt område, hvor det er tilladt at rejse telt, hvis der ikke er plads nok i shelters.

Læs mere om overnatning i det fri - og book evt. de to shelters inden kl. 18

Hvis der ikke er nogen i det sidste shelter kl. 18, kan du også bruge det.

Der er 2 toiletter på den 'store P-plads' som kan benyttes, hvis der ønskes rigtige toiletter.

Brugen af shelters er gratis, og kan bookes på herning.dk


I en del af den oprindelige maskinhus, er der lavet et multirum. Det fungerer som et værksted, hvor du kan arbejde med grønsløjd eller andet naturmateriale.

Naturcentret råder over snittebænke og værktøj til grønsløjd. Du kan sammen med naturvejlederen fælde træer i skoven, til at bearbejde i Huggehuset. Der er også en høvlebænk til 4 personer, huggeblokke, triller, planker til at lave bænke på trillerne.

Ønsker du i stedet at bruge Huggehuset til hygge, er der en grill med kraftig udsugning, borde og bænke til 40 personer. Vask med koldt vand, og strømudtag 4 steder. Der er ikke varme i Huggehuset. I rummet er der en kaffemaskine, og en lille skabsfryser.

Huggehuset kan lejes særskilt af alle, også til privat brug.

Det koster 150 kr. Send en mail til løvbakkenaturcenter@herning.dk

Der sendes en kode til en nøgleboks, som hænger i den lille gang til Naturcentret.


Fra naturcenterets P-plads kan du komme rundt i Løvbakkerne ad en asfalteret handicapsti.

Det er også muligt at komme på handicapstien fra "Store P-plads." Her er der 3 P.-pladser til handicapvogne, og direkte adgang til handicapsti.

Lige overfor P.-pladsen er en toiletbygning med 2 handicaptoiletter og et bord-bænkesæt under tag.

Den asfalterede sti er 1,7 km. lang, og langs stien er der opsat bænke for hver 300 - 400 meter.

Ud over at være velegnet til kørestolsbrugere og personer med rollator, kan den bruges til kørsel med barnevogne, klapvogne, rulleskøjter, løbehjul, løbecykler mm.

Ruten går gennem meget varieret natur.


Naturcentret tilrettelægger gerne et forløb med besøg i skov, hede eller sø, hvor børnene følger området på alle årstider.

Vi laver de samme målinger og iagttagelser under hvert besøg - målinger, som vi bagefter behandler på centret.

Vi oplever igen og igen, hvordan disse gentagne besøg giver meget ro på børnene, fordi de ved, hvad de skal. Børnene får stort udbytte af besøgene, fordi de bliver efterbehandlet.


 • Loevbakke Naturcenter1
 • Loevbakke Naturcenter2
 • Loevbakke Naturcenter3
 • Loevbakke Naturcenter4
 • Loevbakke Naturcenter6
 • Loevbakke Naturcenter8
 • Loevbakke Naturcenter9
 • Loevbakke Naturcenter10
 • Loevbakke Naturcenter11
 • Loevbakke Naturcenter12
 • Loevbakke Naturcenter13
 • Loevbakke Naturcenter14

Naturvejledning

Når du lejer Ørre eller Løvbakke Naturskole, får du gratis naturvejledning med i prisen - hvis du har lyst.

Det gælder både, når du er på dagsbesøg på skolerne, og når du overnatter på Ørre Naturskole.

Få mere info hos naturvejleder
Kristen Sneftrup
Tlf. 20 67 41 51
cblks@herning.dk

Kontaktinfo

Kia Egebjerg
Administrativ medarbejder
Tlf.: 96287005

Kristen Sneftrup
Naturvejleder/konsulent i naturfag
Tlf.: 20674151

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail