Løvbakke Naturcenter

Her kan du læse om Løvbakke Naturcenter, hvor naturcentret ligger, hvem der kan bruge den og hvad det koster og meget mere.

Løvbakke Naturcenter ligger på Løvbakkevej 32, 7400 Herning. Kommer du fra Viborgvej eller Tjørring, skal du dreje ad Vesterholmvej. I rundkørslen kører du mod Gullestrup. Der er skiltet mod naturcentret.

Få en rutevejledning til Løvbakke Naturcenter.

Naturcentret Beskaaret

Der er fri adgang til området. Tag venligst hensyn, hvis der er undervisning. Når der undervises derude, er der sat flag op.

Naturcentrets lokale kan bookes af dagplejere, dagtilbud, skoler, virksomheder og foreninger (det overdækkede bålsted er booket samtidigt). Her er normalt ikke åbent i skolernes ferier.

Huggehuset kan også bookes af private.

Flise arealet med borde foran den røde bygning er reserveret til dem, der har booket naturskolen.

Betaling for brug af centret

Dagplejen, dagtilbud og skoler der er knyttet til Børn og Unge i Herning Kommune, kan gratis gøre brug af faciliteter. 

Privat pasningsordning, privat dagtilbud og privat skoler skal betale for brug af Naturcenteret. Det samme gælder for foreninger og virksomheder.

Pris 600 kr.

Adgang med koder til Naturskolen

Når der er lavet aftale om booking, sendes der en kode på mail med vejledning 2 dage før besøget.


Naturcenteret råder over en del udstyr til brug i felten. Det samme gælder til brug ved bålet. Udstyret er i et depot, som ligger i den østlige ende af Portalen.

Det er muligt for skoler, daginstitutioner og foreninger at låne udstyret ved at sende en mail til lovbakkenaturcenter@herning.dk med beskrivelse af aktivitet og evt. ønsker til udstyr.

Det hele bliver pakket i en trækvogn, som afhentes i depot. Nøglen hentes i nøgleboks efter anvisning sendt på mail. Udstyret afleveres rengjort i depotet. Hvis det ikke er gjort rent sendes en opkrævning på den tid det har taget, at rengøre udstyret. Ødelagt udstyr erstattes.

Vandhanen findes ved flisearealet foran Naturskolens lokale. Nøgle og vandslange findes i depotet.


 • Service til 50 personer
 • 2 kaffemaskiner
 • 1 elkedel
 • 1 varmluftsovn
 • 1 mikroovn
 • 2 køleskabe - det ene med lille fryser

Du skal selv medbringe viskestykker og klude.

I lokalet er der plads til 50 personer. (ekstra stole står i naturskolens lokale)

Mindre udstyr til undervisning findes i depotet + skabe i den lille gang.

Der et lærred monteret i en skinne, og en transportabelt til brug for projektor.

Inventar i lokale


Skoler og dagtilbud

Der er altid mulighed for at besøge Løvbakke Naturcenter på egen hånd.

Hvis I ønsker at bruge lokalerne og/eller bålstedet ved centret, skal I kontakte os for booking.

Der rettes henvendelse via denne mail lovbakkenaturcenter@herning.dk

Årstidsbesøg til skoler

Vi tilrettelægger gerne et forløb med besøg i skov, hede eller sø, hvor børnene følger området på alle årstider.

Vi laver de samme målinger og iagttagelser under hvert besøg - målinger, som bagefter efter behandles på skolen.

Vi opleverigen og igen, hvordan disse gentagne besøg giver meget ro på børnene, fordi de ved, hvad de skal. Børnene får stort udbytte af besøgene, fordi de bliver efterbehandlet.

Dagtilbud

Der rettes henvendelse via denne mail lovbakkenaturcenter@herning.dk

I mailen beskrives, hvad I har arbejdet med i læreplanstemaet Natur-Udeliv-Science, og hvad I gerne vil have hjælp til.

Adgang med koder til Naturskolen

Når der er lavet aftale om booking, sendes der en kode på mail med vejledning 2 dage før besøget.


Bag glaspartiet i den vestlige del af naturcenterets røde bygning findes Naturrummet. Her der 4 bord-bænke sæt, som frit kan benyttes af alle. Rummet kan ikke bookes undtagen til intern brug. (kurser mv.)

Der er adgang alle dage kl. 8.00 - 21.00. I rummet findes informationer om naturen i Herning Kommune m.v. En varmepumpe sørger for, at temperaturen ikke er under 15 -16 grader.

Der er adgang til et toilet, og en vindeltrappe fører op til en udstilling med mange forskellige informationer om de dyr, der findes ved Løvbakke Naturcenter. Her kan du f.eks. prøve om du har styr på hvilke frugter, der hører til hvilket træ.

Lyt til de forskellige fuglestemmer og se om du kan svare på de forskellige spørgsmål, du kan finde på din vej rundt i udstillingen.


Bag naturcenteret i fyrreskoven, er der ryddet et areal, hvor der er en naturlegeplads. Her er der gynger, rutsjebane, vippe, klatrevæg, pyramide-klatrevæg, armgang, edderkoppespind og balancebom.

Der er opsat borde med bænke rundt på legepladsen. Der er et lille overdækket madpakkehus og et bålsted, hvor du selv skal medbringe brænde. 

Affald lægges i containeren ved naturcenteret mod p.-pladsen.

Følger du den asfalterede sti gennem legepladsen ca. 200 m. videre, kommer du til et skilt med "Forhindringsbane." Der er opsat røde stolpe med teksten Forhindringsbane. De viser vej.

Følg stolperne, så kommer du til forhindringer på en 450 m. strækning. Banen egner sig til personer fra 10 år og op


Bålsted

Naturskolen råder over et overdækket bålsted i skoven bag den store røde bygning. Der findes udstyr til bålmad i depotrummet i Portalen, som kan lånes. Se under punktet "Udlån af udstyr." Der er en bålrist på et hævet bålsted. Risten kan hæves og sænkes. Den er der altid.

Bålstedet er ikke et offentligt sted, da det bruges i forbindelse med leje af naturskolen. 

Ønsker du som lejer af naturskolen kløvet træ, er det i depotrum 3 (se kort). Adgang af den sorte dør. Nøglen dertil er på nøglebrættet over stålvasken i naturskolen mærket "Hængelåse."

Snobrødspinde findes i naturskolens depotrum 4 (se kort). Her findes også optændingsblokke, tændstikker, bålhandsker i de blå kasser på hylderne.

Hvis der ikke er nogen, der bruger bålstedet, må andre gerne bruge det, men du kan blive bedt om at flytte, hvis naturskolens lejere skal bruge det. Brænde og evt. snobrødspinde skal så selv medbringes.

Offentlig grillhytte

Følger du den asfalterede sti fra naturcenteret venstre om, kommer du efter 300 m. til en asfaltvej på venstre hånd.

På pladsen er der en "offentlig grillhytte." Hytten er overdækket med to bord/bænke sæt i hver ende, og et bålsted i midten. Her er alle velkomne til at sætte sig med sin mad eller tilberede mad over bål.

Du skal selv medbringe brænde, og affald skal og tages med igen. Der er ikke skraldespande.

På den Store P.- plads ved indgangen til Dyrehaven findes en bygning med 2 toiletter. Følg den asfalterede handicapsti mod venstre, og gå ca. 150 meter.

Bålplads


Kører du forbi den 'store P-plads' (se oversigtskort over Løvbakkerne), kommer du til en afspærring med kæde over vejen. 150 meter længere fremme ligger tre shelters med muldtoilet, byvand, bålplads, brænde du selv saver og kløver, samt en kløver.

I forbindelse med pladsen er der et grønt område, hvor det er tilladt at rejse telt, hvis der ikke er plads nok i shelters.

Læs mere om overnatning i det fri - og book evt. de to shelters inden kl. 18

Hvis der ikke er nogen i det sidste shelter kl. 18, kan du også bruge det.

Der er 2 toiletter på den 'store P-plads' som kan benyttes, hvis der ønskes rigtige toiletter.

Brugen af shelters er gratis, og shelters kan bookes på herning.dk


Huggehuset er lavet som et multirum.

Det kan fungerer som et værksted, hvor der kan arbejdes med grønsløjd eller andet naturmateriale. Naturskolen råder over 4 snittebænke og værktøj til grønsløjd. Der er også en høvlbænk til 4 personer, huggeblokke, triller og planker til at lave bænke på trillerne.

Ønskes Huggehuset i stedet at bruges til hygge, er der en grill med kraftig udsugning, borde og bænke til 40 personer. Der findes en vask med koldt vand, el-kedel, en lille skabsfryser, og strømudtag 4 steder. Der er ikke varme i Huggehuset.

Huggehuset kan lejes særskilt af alle. Også til privat brug. Det koster 150 kr. Send en mail til lovbakkenaturcenter@herning.dk

Der sendes en kode til en nøgleboks, som hænger i den lille gang til Naturskolen


Fra naturcenterets P-plads kan du komme rundt i Løvbakkerne ad en asfalteret handicapsti.

Det er også muligt at komme på handicapstien fra "Store P-plads." Her er der 3 P-pladser til handicapvogne, og direkte adgang til handicapsti.

Lige overfor P-pladsen er en toiletbygning med 2 handicaptoiletter og et bord-bænkesæt under tag.

Den asfalterede sti er 1,7 km. lang, og langs stien er der opsat bænke for hver 300 - 400 meter.

Ud over at være velegnet til kørestolsbrugere og personer med rollator, kan den bruges til kørsel med barnevogne, klapvogne, rulleskøjter, løbehjul, løbecykler mm.

Ruten går gennem meget varieret natur.


Det er også muligt at lave aftale med medlemmer af astronomiforeningen, til at fortælle om astronomi. De har meget på hjerte, så det er vigtig at få afgrænset, hvad det er jeres klasse arbejder med.

Løvbakke solsystem er altid et godt sted at starte for at få lidt forståelse af universet. En tur på Astronomistien på 2,3 km får afstande ind i kroppen. Alt er lavet i forholdet 1:1mill.

Book besøg astro@herning-astro.dk

Link til hjemmeside https://www.herning-astro.dk/astronomistien/


Naturskolen har lavet en aftale med biavlerne. De har en skolebigård, hvor de kan vise og fortælle om biernes liv. De råder over bislør og handsker, som børn og lærere kan få på.

På Meebook ligger der et forløb, som forventes brugt. Det betyder, at eleverne kommer med nogen viden om bier inden besøget. Det tager biavlerne udgangspunkt i. Biavlerne er erfarne indenfor biavl, men er ikke uddannet til at undervise børn. Men det er autentisk.

Der er en masse plancher, der giver en god forståelse for det liv, der leves i et bistade. Sørg altid for, at eleverne har langærmede trøjer, strømper og lukkede sko på.

Book besøg lovbakkenaturcenter@herning.dk eller svend.ebbensgaard@mail.tele.dk

Link til biavlernes hjemmeside


Hvem kan leje naturcentret                    

Naturskolerne er åbne for folkeskolens klasser, daginstitutioner og andre naturinteresserede grupper/foreninger. Lejen skal have et naturmæssigt formål. Private kan ikke indgå lejemål.

Giv en hånd med

Vær med til at gøre opholdet på naturcentret til en positiv oplevelse for både kammeraterne og dig selv.

Pas på naturcentret

Naturcentrets brugere er ansvarlige for, at der ikke sker vold og ødelæggelser i såvel bygningerne, som i natur og miljø omkring skolen.

Et godt naboskab er guld værd

Der udvises altid pæn og høflig optræden med hensyntagen til lokalbefolkningen.

Naturfærden

Naturcentrets brugere kan færdes overalt på naturcentrets område, samt på arealer, som er almindeligt tilgængelige efter naturfredningslovens bestemmelser.

Indhegninger og private arealer skal respekteres meget højt. Færden på private områder må kun ske efter aftale med ejerne.

Brug skolen med omhu

Naturcentret må benyttes i sin helhed, både hvad angår lokaler, inventar og omkringliggende friarealer, men det forudsættes, at skolen efterlades i pæn stand.

Husk at sætte koden til

Naturcentret må aldrig efterlades i ulåst stand. Husk altid at lukke vinduerne og låse dørene.

Ryd op

Naturcentret skal efterlades i pæn og rengjort stand. Affald skal smides i affaldsspandene når i forlader Naturcentret.

Vær sparsommelig

Spar på lys og varme. 

Undgå ødelæggelser

Kommer du til at ødelægge noget på naturcentret, som med medfører håndværksmæssige reparationer eller nyindkøb, vil regningen blive sendt til de implicerede brugere.

Er du i tvivl? 

Har du tvivlsspørgsmål om brug af naturcentret, kan du henvende dig til Børn og Unge, tlf. 96 28 70 05 eller til naturskolelederen 20 67 41 51.


 • Loevbakke Naturcenter1
 • Loevbakke Naturcenter2
 • Loevbakke Naturcenter3
 • Loevbakke Naturcenter4
 • Loevbakke Naturcenter6
 • Loevbakke Naturcenter8
 • Loevbakke Naturcenter9
 • Loevbakke Naturcenter10
 • Loevbakke Naturcenter11
 • Loevbakke Naturcenter12
 • Loevbakke Naturcenter13
 • Loevbakke Naturcenter14

Kontaktinfo

Laila Gottenborg Lauridsen
Pædagogisk udviklingskonsulent
CBL - Rådhuset

Mobil: 22214320
Send e-mail til cblll@herning.dk

Gitte Schilkowski
Administrativ medarbejder
CBL - Rådhuset

Tlf.: 96287005
Send e-mail til cblgs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.