Om Løvbakke Naturcenter

Her kan du læse om Løvbakke Naturcenter op igennem årene, fra 1981 til 2018.

1991 blev året, hvor en gård lavet om til Naturskole. Staldbygningen blev istandsat så den kunne rumme et depot, undervisningslokale med køkken, kontor og en særskilt udstilling. Senere er en del af maskinhuset inddraget, til et lokale, der kan bruges efter aftale med naturvejlederen.

2003 Herning og Omegnens Biavlerforening får hjemsted på Naturcenteret, og laver en skolebigård, som bruges til at uddanne nye biavlere og undervise skoleelever.

2006 var året, hvor der blev etableret en legeplads af Naturstyrelsen. Den er blevet brugt flittigt siden, og udbygget flere gange. Der er et bålsted og et lille overdækket madpakkehus og borde/bænke sæt.

2011 blev begge bygninger renoveret med nyt tag, og udstillingen i den vestlige del af den store røde bygning blev flyttet op på 1. sal. I stedet blev der lavet et Naturrum, som er beskrevet længere nede på hjemmesiden.

Maskinhuset blev delt i 2, hvor den nordlige fik navnet Huggehuset. Den er beskrevet længere nede på hjemmesiden. Den vestlige del er depotrum og brændeskur.

Samtidig blev der lavet en handicapsti på 1,7 km, der starter på Naturcenterets p-plads. Stien går gennem legepladsen, og følger et forløb, der fører gennem mange forskellige naturområder, og også gennem Dyrehaven. Stien har et cirkulært forløb, så man altid kommer tilbage til start.

FDF råder over et areal i den vestlige del af Løvbakkerne. Det har de stillet til rådighed for besøgende, og opført 3 shelters. De kan bookes på herning.dk helt gratis. Der er byvand, bålsted, et muldtoilet og stammer til brænde, der skal saves og kløves. Der er nem adgang til to toiletter ved den store P-plads ved dyrehaven.

Vest for Hundeskoven på arealet ved 90 grader svinget, er opført en "Offentlig Grillplads" der er overdækket med 4 bord-bænke.

2013 Løvbakke Dyrehave med 35 dådyr blev etableret den 13. december. Den består af 54 ha. Via et vidtforgrenet stisystem, kan man gå en varieret tur gennem Dyrehaven. Der er åbent døgnet rundt. Hunde skal føres i snor, og fodring af dådyrene er strengt forbudt. Link til Løvbakke dyrehave brochure.  Se i bunden

2014 Mange mennesker dyrker geocaching, så der blev lagt mere end 50 cache ud i området. De er blevet flittigt besøgt siden.

2014 Herning Astronomiforening får hjemsted på Løvbakke Naturcenter og opsætter deres observatorium. Der føres strøm og fibernet frem, så det er muligt at se observationer i undervisningslokalet.

2016 Indvielse af Løvbakke Solsystem, der består af cirkel anlagt med rødt sand med en diameter på 14 m. Udenom er modeller af planeterne med infotavler.

Der er lavet en afmærket astronomisti på 2,3 km. gennem et skovområde, hvor afstanden mellem de 4 inderste planeter passer i målestoksforhold 1:1mill. Der er opsat infotavler på ruten.

2018 Ved hovedindgangen til Dyrehaven, er der opført en mindre toiletbygning og en kombineret toilet- og depotbygning Bygningen fungerer som en samlet og ny indgang - en 'portal' til Løvbakke Naturcenter med ny formidling om stedets mange muligheder. Her findes informationer om området på væggene.

Huset rummer et overdækket madpakkehus med 3 borde/bænke sæt, to almindelige toiletter og et handicaptoilet. Der er åbent døgnet rundt i madpakkehuset og på toiletterne.

I den østlige ende er der desuden to depotrum. 

Samtidigt er der udvidet kraftigt med P- pladser på et nyt areal - lidt før Naturcenteret. Følg P-skiltet på højre hånd inden du kommer til centeret. På den oprindelige p.-plads ved naturcenteret er der 5 asfalterede handicap p-pladser.

På den store P-plads ved indgangen til Løvbakke Dyrehave er der lavet et toilethus med 2 handicaptoiletter og 3 asfalterede felter til handicapparkering, som er tilsluttet handicapsti.

Nordøst for Naturcenteret er der gravet en sø på 1 ha. Den bliver et tilbud til fremtidige brugere fra dagtilbud og skoler, når de skal lave undersøgelser i en sø.

Kontaktinfo

Gitte Schilkowski
CBL - Rådhuset

Tlf.: 96287005
Send e-mail til cblgs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.