Løvbakke Naturskole

Her kan du læse om Løvbakke Naturskole, hvor skolen ligger, hvem der kan bruge den og hvad det koster med mere.

Løvbakke Naturskole ligger på Løvbakkevej 32, 7400 Herning. Kommer du fra Viborgvej eller Tjørring, skal du dreje ad Vesterholmvej. I rundkørslen kører du mod Gullestrup. Der er skiltet mod naturskolen.

For skoler og institutioner er vejledning i naturen et gratis tilbud, når du lejer skolen.

Vi tilbyder også guidede ture for andre grupper.

Folkeskoler, institutioner, foreninger eller virksomheder kan leje naturcentret. Private kan ikke leje centret.

Der er ikke faste åbningstider. Dog er der normalt ikke åbent i ferier.

Vi har en samling af udstoppede dyr på 1. sal. Dem må alle gerne se på, men ikke røre.

Der er åbent for alle på 1. sal alle dage kl. 8.00 - 21.00.


Herning Kommunes folkeskoler og institutioner: 350 kr.

Øvrige grupper: 600 kr.

- alt inklusiv.


  • Service til 50 personer
  • 2 kaffemaskiner
  • 1 elkedel
  • 1 varmluftsovn
  • 1 mikroovn
  • 2 køleskabe - det ene med lille fryser

Du skal selv medbringe viskestykker og klude.

Eller lån udstyr til bål mad. Udstyr findes i depotrummet + skabe i gangen.

Hvis det brugte udstyr er beskidt, kan det rengøres udenfor. Nøglen til den udvendige hane er på brættet over vasken i skolens lokale.

I lokalet er der plads til 50 personer. I depotet står eventuelt ekstra stole.

Ustyr til undervisning findes i depotet + skabe i den lille gang.


I den vestlige del af naturcenteret, er der en udstilling på 1. sal. Den giver mange informationer om dyre og planteliv i området.

I udstillingen kan du høre fuglestemmer, høre ræven, konkurrere med en spætte om at tromme hurtigt, lære om muldvarpens forunderlige liv og meget mere. Udstillingen illuderer, at du går i en skov, hvor der er lidt dunkelt. Adgangen dertil sker ad en vindeltrappe.

Der er åbent alle dage kl. 8 - 21


Bag naturskolen i fyrreskoven, er der ryddet et areal, hvor der er en naturlegeplads.

I fyrreskoven er der lavet en sti med forhindringer. Følger du den asfalterede sti gennem legepladsen ca. 200 m. videre, kommer du til et skilt med "Forhindringsbane." Der er opsat røde stolpe med teksten Forhindringsbane. De viser vej. Følg stolperne, så kommer du til forhindringer på en 450 m. strækning. Banen egner sig til personer fra 10 år og op.

Der er opsat borde med bænke, og på legepladsen er der en bålplads. Du skal selv have brænde med. Affald lægges i den blå container ved naturskolen.


Naturskolen råder over et overdækket bålsted i skoven bag naturskolen - og over udstyr til bålmad, som findes i depotrummet.

Bålstedet er ikke et offentligt sted, da det bruges i forbindelse med leje af naturskolen.

Der er snobrødspinde, stammer i brændeskuret, du kan save over på savbukken, og derefter kløve på kløvemaskinen. Ønsker du som lejer af naturskolen kløvet træ, er det i maskinhuset. Nøglen dertil er på nøglebrædt over stålvasken i naturskolen mærket "Hængelåse."

Hvis der ikke er nogen, der bruger bålstedet, må andre gerne bruge det, men du kan blive bedt om at flytte, hvis naturskolens lejere skal bruge det.

Offentlig grillhytte

Følger du den asfalterede sti fra naturskolen venstre om, kommer du efter 300 m. til en asfaltvej på venstre hånd.

På pladsen er der en "offentlig grillhytte." Hytten er overdækket med to bord/bænke sæt i hver ende, og et bålsted i midten. Her er alle velkomne til at sætte sig med sin mad eller tilberede mad over bål.

Du skal selv medbringe brænde, og affald skal og tages med igen. Der er ikke skraldespande.

Vil du hellere grille i det fri, er der på pladsen et bålsted mere. Her er der et bord/bænk sæt.


Kører du forbi "store P-plads" (se oversigtskort over Løvbakkerne), kommer du til en afspærring med kæde over vejen. 150 meter længere fremme ligger tre shelters med muldtoilet, byvand, bålplads, brænde du selv saver og kløver, samt en kløver.

I forbindelse med pladsen er der et grønt område, hvor det er tilladt at rejse telt, hvis der ikke er plads nok i shelters.

Læs mere om overnatning i det fri - og book evt. de to shelters inden kl. 18

Hvis der ikke er nogen i det sidste shelter kl. 18, kan du også bruge det.

Er der besøgende der ikke vil bruge muldtoilet, er der døgnåbent på et af naturcenterets toiletter. Brugen af shelters er gratis.


I en del af den oprindelige maskinhus, er der lavet et multirum. Det fungerer som et værksted, hvor du kan arbejde med grønsløjd ellers andet naturmateriale. Naturskolen råder over snittebænke og værktøj til grønsløjd. Du kan sammen med naturvejlederen fælde træer i skoven, til at bearbejde i Huggehuset. Der er også en høvlbænk ti 4 personer, huggeblokke, triller, planker til at lave bænke på trillerne.

Ønsker du i stedet at bruge Huggehuset til hygge, er der en grill med kraftig udsugning, borde og bænke til 40 personer. Vask med koldt vand, og strømudtag 3 steder. Der er ikke varme i Huggehuset.

Huggehuset kan lejes særskilt, så flere hold kan være på naturcenteret samtidigt


Fra naturcenterets P-plads kan du komme rundt i Løvbakkerne ad en asfalteret handicapsti.

Det er også muligt at komme på handicapstien fra "Store P-plads," men der er ikke et felt med asfalt til af og pålæsning af kørestole, som der er på naturcenterets P-plads.

Den asfalterede sti er 1,7 km. lang, og langs stien er der opsat bænke for hver 300 - 400 meter.

Ud over at være velegnet til kørestolsbrugere og personer med rollator, kan den bruges til kørsel med barnevogne, klapvogne, rulleskøjter, løbehjul, løbecykler mm.

Ruten går gennem meget varieret natur.


På enden af maskinhuset er der opsat plancher til brug for besøgende, der gerne vil teste deres konditionstal.

Det eneste du skal kende for at bruge tabellerne er egen højde, vægt og alder. Ud fra det kan aflæses BMI. Efter en gå eller løbetur venstre om ad handicapstien, kan du ved hjælp af BMI og tiden for turen aflæse kondital.

Der er tilknyttet en hjemmeside, hvor du kan indtaste forskellige parametre, og aflæse konsekvensen af det. Hvad vil det betyde at løbe 10 min. mere på turene, gå hurtigere eller ændre kost. Ved brug flere gange, kan du se om der er en udvikling i kondital.

Skemaerne er lavet til Børn/unge og voksne. Der skelnes også hvilket køn du er.


Naturskolen tilrettelægger gerne et forløb med besøg i skov, hede eller sø, hvor børnene følger området på alle årstider.

Vi laver de samme målinger og iagttagelser under hvert besøg - målinger, som vi bagefter behandler på skolen.

Vi oplever igen og igen, hvordan disse gentagne besøg giver meget ro på børnene, fordi de ved, hvad de skal. Børnene får stort udbytte af besøgene, fordi de bliver efterbehandlet.


Naturvejledning

Når du lejer Ørre eller Løvbakke Naturskole, får du gratis naturvejledning med i prisen - hvis du har lyst.

Det gælder både, når du er på dagsbesøg på skolerne, og når du overnatter på Ørre Naturskole.

Få mere info hos naturvejleder
Kristen Sneftrup
Tlf. 20 67 41 51
cblks@herning.dk

Kontaktinfo

Kia Egebjerg
Administrativ medarbejder
Tlf.: 96287005

Kristen Sneftrup
Naturvejleder/konsulent i naturfag
Tlf.: 20674151

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail