Overnatning i det fri

Her kan du se, hvor du kan overnatte i det fri rundt i Herning Kommune.

Opholdsregler

  • Pladsen skal under ophold, og når den forlades, fremstå ryddelig.
  • Gryder og pander på pladsen kan benyttes efter behov. Efterlad altid gryder og pander rengjorte, så de er klar til
  • brug for de næste.
  • Det er ikke tilladt at benytte radioer o.lign. på en støjende måde eller på anden måde optræde støjende. Vis hensyn overfor pladsens øvrige besøgende.
  • Efter kl. 22.30 skal der, af hensyn til naboerne, være ro på pladsen.
  • Det er ikke tilladt at optræde beruset.
  • Taget på en shelter kan ikke tåle, at man færdes på det, derfor adgang forbudt.
  • Ophold skal i det hele taget foregå redeligt.

 

Pladserne og deres faciliteter tilses løbende. Har du kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.