Overnatning i det fri

Her kan du se, hvor du kan overnatte i det fri rundt i Herning Kommune.

Opholdsregler for fri teltning

  1. Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
  2. Man må højest være 10 personer på samme sted.
  3. Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.
  4. Det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde. Vis hensyn.
  5. Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
  6. Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
  7. Det anbefales ikke at sætte telt op på arealer hvor der går græssende dyr.

Særlige regler for brug af ild

  • Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale - sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
  • Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt.

Hvis du er usikker på, hvor du må telte og grænserne for teltningen, så kontakt Natur og Grønne Områder, Herning Kommune på mail: parkognatur@herning.dk