Overnatning i det fri

Her kan du se, hvor du kan overnatte i det fri rundt i Herning Kommune.

Overnatning i shelters

 • Den primitive overnatningsplads er beregnet til overnatning i en, maks. to dage.
 • VIGTIGT - Der kan være reserveret shelters på denne primitive overnatningsplads.
 • Shelterne er nummererede. Nr.x1 står altid ledig efter først til mølle princippet. De øvrige shelters kan være reserverede.
 • En reservering gælder fra kl. 15 på ankomstdagen og skal være forladt den efterfølgende dag kl. 15.
 • Er en reserveret shelter ikke taget i brug senest kl. 17, betragtes reserveringen som ugyldig, og shelteren kan frit benyttes efter først til mølle princippet.
 • Hvad end du har reserveret plads eller ikke, så vis hensyn og tag godt imod andre gæster og giv plads.

Brug af bålplads

 • Lav mindre bål pga. brandfaren.
 • Brug af brændet, men tænk på at der også skal være til de næste.
 • Der er ophængt branddaskere. Disse anvendes ved, at ild/gløder kvæles.
 • Der kan i tørre perioder blive indført forbud mod at tænde ild. Dette skal respekteres.
 • Inden du forlader overnatningspladsen, skal du sørge for, at bålet er helt slukket eller brændt ned.

Opholdsregler

 • Pladsen skal under ophold, og når den forlades, fremstå ryddelig.
 • Gryder og pander på pladsen kan benyttes efter behov. Efterlad altid gryder og pander rengjorte, så de er klar til
 • brug for de næste.
 • Det er ikke tilladt at benytte radioer o.lign. på en støjende måde eller på anden måde optræde støjende. Vis hensyn overfor pladsens øvrige besøgende.
 • Efter kl. 22.30 skal der, af hensyn til naboerne, være ro på pladsen.
 • Det er ikke tilladt at optræde beruset.
 • Taget på en shelter kan ikke tåle, at man færdes på det, derfor adgang forbudt.
 • Ophold skal i det hele taget foregå redeligt.

 

Pladserne og deres faciliteter tilses løbende. Har du kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.