Søer du kan bade i

Her kan du tjekke, om der er problemer med badevandet i søerne. Du kan også se badesøerne på et kort.

Holtbjerg Sø

Godt Badevand

Badevandet er godt

The water is well.

Das Wasser ist gut. 

Tilladte værdier for bakterier i vandet

Fækale Colibakterier:

Værdi < 250 = godt badevand.
Værdi > 500 = OBS... må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen.

Fækale Enterokokker:

Værdi < 100 = godt badevand.
Værdi > 185 = OBS... må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen.

Måleresultater

Badevandet i Holtbjerg Sø
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
16/8 18 <15 15