Søer du kan bade i

Her kan du tjekke, om der er problemer med badevandet i søerne. Du kan også se badesøerne på et kort.

Søby Sø (privat sø med offentlig adgang)

Godt Badevand

Badevandet er godt

The water is well.

Das Wasser ist gut. 

Tilladte værdier for bakterier i vandet

Fækale Colibakterier:

Værdi < 250 = godt badevand.
Værdi > 500 = OBS... må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen.

Fækale Enterokokker:

Værdi < 100 = godt badevand.
Værdi > 185 = OBS... må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen.

Måleresultater

Badevandet i Søby Sø
Dato Temperatur Colibakterier Enterokokker
16/8 19 <15 <15