Mellemniveau

Dette vil ofte være områder, som ikke benyttes direkte, eller områder som er mere eller mindre almindelige. Det kan være områder, man passerer og sætter pris på.

Eksempelvis et vejtræ som tusindvis passerer dagligt, men ingen bemærker som sådan. Træet skal dog være sundt, være beskåret og vandet. Træet er med til at give området et tiltalende grønt udtryk.