Højt Niveau

Vil typisk være områder som benyttes af mange og har en særlig betydning for lokalsamfundet.