Byernes grønne områder

Læs om byernes grønne områder og hvordan de vedligeholdes. Se også, hvordan du kan søge støtte til grønne projekter i dit lokalområde.

Lavt niveau

Betyder lav intensitet at området ser grimt ud? Måske, men ikke nødvendigvis. At samtlige græsarealer ikke klippes som en græsplæne betyder, at der kan være plads til vilde blomster, urter og dyreliv. Dette kan være med til at skabe variation i oplevelsen, men kan også sige noget om, hvor benyttet området er.

Mellemniveau

Dette vil ofte være områder, som ikke benyttes direkte, eller områder som er mere eller mindre almindelige. Det kan være områder, man passerer og sætter pris på.

Eksempelvis et vejtræ som tusindvis passerer dagligt, men ingen bemærker som sådan. Træet skal dog være sundt, være beskåret og vandet. Træet er med til at give området et tiltalende grønt udtryk.

Højt Niveau

Vil typisk være områder som benyttes af mange og har en særlig betydning for lokalsamfundet.