Tilskud til Allergivenlig beplantning

Byrådet har valgt at sætte fokus på det stigende problem med allergi overfor pollen.

Omkring én million danskere lider af pollenallergi. Det anslås, at tallet i 2020 vil være steget til omkring 1.8 millioner personer. Allergi overfor pollen koster årligt samfundet 1,5 millioner sygedage.

Derfor tager vi nu hånd om problemet.

Puljen kan ansøges af:

 • Boligforeninger
 • Grundejerforeninger
 • Daginstitutioner
 • Skoler

Puljen gælder IKKE for:

 • Private haver eller andre lukkede private arealer.
 • Kommunale parker og lignende.
 • Udenfor byzonen.

Træet, der skal skiftes ud, skal opfylde følgende krav:

Art:

 • Birk
 • El
 • Hassel
 • Elm
 1. Placeret på et offentligt tilgængeligt areal. 
 2. Du skal være ejer af træet.
 3. Træet må ikke være udpeget som bevaringsværdigt i en lokalplan.

Ønske om udskiftning af et eller flere træer meldes til Natur og Grønne Områder via 'Giv et Praj' i den grønne boks Selvbetjening.

Du kan også gøre det via App'en 'Giv et Praj'.

Her kan du hente App'en Giv et Praj.

Følgende skal angives i ansøgningen:

 • Tydelig placering.
 • Kontaktinformation.
 • Om man selv planter et nyt træ eller ønsker, at kommunen gør det gratis.  

Vi behandler din ansøgning efter først-til-mølle princippet.  Er kravene opfyldt, vil du modtage en mail med link til et skema, som du også skal udfylde.

Sammen med dig vil vi tage stilling til, hvilken art, det fældede træ skal skiftes ud med. Ud fra plantelisten af træer, vælger vi sammen det træ, som du ønsker, og som egner sig til det sted træet skal plantes.

Når du har fået tilsagn, kan træet fældes. Fældning skal ske indenfor 3 uger, med mindre andet aftales med NGO. Når fældning er foretaget, vil en eventuel plantning blive udført efter aftale med os og den udførende entreprenør. 

Puljen kan søges til 31. maj 2019, eller indtil puljen er brugt op.

Du må ikke fælde det/de ansøgte træ(er), før du har fået godkendt din ansøgning.


Byrådet har vedtaget en ny strategi for allergivenlig beplantning. Strategien har fokus på beplantning, der ikke giver gener for allergikere. Det betyder, at vi nu vil ændre praksis, når vi planter nye træer.

Fremover vil vi ikke plante træer i byen, som er til stor gene for dig med allergi. Kun der, hvor særlige forhold som eksempelvis jordbund eller kulturhistorie taler for det, vil vi stadig plante allergene træer. Denne ændring, i måden vi vælger planter på, vil med tiden bringe antallet af stærkt allergene træer i byerne ned.

En ekstra indsats

For at sætte fokus på allergi, fortsætter allergipuljen også i 2019. Pengene bruges til at fremme beplantning, der er mere allergivenlig, hvor højallergene træer udskiftes med træer, som ikke giver pollengener Vi mener det er vigtigt, at træerne ikke bare fældes, men at de udskiftes, så vi sikrer en levende og grøn by.


En høj koncentration af pollen kan være med til at udløse allergi hos dig, der er disponeret.

Som borger i kommunen kan du hjælpe ved at gøre en indsats for at nedbringe generne fra pollen lokalt. Det vil gavne dine naboer og andre, som har allergi overfor pollen.

Læs gode råd til valg af allergivenlige planter til haven.

Sten behøver ikke være svaret

Det grønne er dog vigtig for vores trivsel og det er skønt for øjet. Heldigvis kan du her finde inspiration til gode grønne løsninger.

Kun få planter giver allergi

Helt konkret kan du fravælge træer og andre planter, der giver gener. De planter, som flest danskere er allergiske overfor, er:

 • Græs
 • Birk
 • Bynke

Har man allergi overfor en af de tre arter, kan man også reagere på pollen fra en række andre planter. Der findes omkring 250.000 planter, der sjældent udløser allergi, og kun omkring 100 der ofte gør. 

Træer

Ifølge Astma-Allergi Danmark er det en god idé at vælge træer, som er bestøvet af insekter fremfor bestøvet via vind.

Nogle af de gode alternativer kan være:

 • Insektbestøvede løvtræer som lind, syren m.fl.
 • Frugttræer
 • Nåletræer

Se en udførlig liste hos Astma-Allergi Danmark

Græsplæne  

Desværre er græs en af de planter, som udløser allergi hos mange. Med simple midler kan man gøre generne mindre.

Især er det græsarten Enårig rapgræs, der giver problemer, da den kan sætte blomsterstande, selv hvis den klippes ofte. For at mindske Enårig rapgræs i plænen kan man for eksempel efterså med mikrokløver. Mikrokløver hører til ærteblomstfamilien, som ikke giver allergi. 

En anden faktor, der kan gøre antallet af pollen mindre, er at slå plænen ofte, så græsset ikke når at sætte blomster.

Har man store arealer med græs, kan man eventuelt lægge noget ud som blomstereng.

Bynke

En anden stor hjælp imod pollen er, at du bekæmper planten bynke-ambrosia, som er både invasiv og stærkt allergifremkaldende. Det bedste er at hive eller grave den op. Bekæmp gerne før august måned, så at planten ikke når at sætte frø.

Haveselskabet giver råd til, hvordan du kan bekæmpe bynke.

På Astma-Allergi Danmarks hjemmeside finder du information om indretning af have og grønne arealer.


Dekorativt foto

Kontaktinfo

Mathias Utoft Jørgensen
Projektleder
Tlf.: 96288042
Mobil: 24433140
Send e-mail til ngomj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.