Tilskud til borgersamarbejde

I følge kommunens parkpolitik ønsker vi at udvikle samarbejdet med borgerne.

Med et samarbejde med borgerne, håber vi på at skabe lokalt engagement og ejerskab.

Derfor har vi afsat midler til borger samarbejdsprojekter for at udvikle og forskønne de grønne områder i kommunens byer.

Nedenstående kan søge om tilskud:

 • Foreninger
 • Borgerforeninger
 • Brugergrupper

Du kan søge om op til 50 % økonomisk støtte. Det er afgørende i udvælgelsesprocessen, at ansøger kan løfte mindst halvdelen af den indsats, der skal til for at gennemføre projektet.

Ansøgers indsats kan være i form af

 • Økonomisk bidrag via egne midler eller sponsorater.
 • Levering af materialer og/eller arbejdskraft.

Husk

 • Fristen for afslutning af projektet er 1. december. Eventuelt andre tilskud skal tilrettelægges sådan at det ikke forsinker afleveringen.
 • Der ydes kun økonomisk tilskud til fakturerede udgifter inkl. moms.
 • Støtte gives alene til anlægsprojekter.
 • Ansøger påtager sig at dække de vedligeholdsudgifter, der er afledt af projektet.

Hvordan får du pengene udbetalt?

Du får pengene udbetalt ved at aflevere regnskab inklusiv bilag til Natur og Grønne Områder inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget.


Dit projekt skal leve op til nedenstående kriterier

 1. Projekterne skal opfylde mindst to af parkpolitikkens mål. 
  Se Herning Kommunes parkpolitik
 2. Projektet skal, som udgangspunkt, udføres på et kommunalt ejet areal. Private arealer kan komme i betragtning, hvis der er offentlig adgang. Hvis der er tale om et privat areal, skal der foreligge en brugsaftale med grundejerens underskrift.
 3. Projektet skal have en relation til byens grønne områder.
 4. Projektet skal være afsluttet, realiseret og afrapporteret inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget.
 5. Ansøger påtager sig at vedligeholde det nye anlæg.

Du ansøger om tilskud ved at udfylde skemaet 'Søg tilskud til borgersamarbejde' i boksen 'Selvbetjening'. Skemaet vil være tilgængelig i søgeperioden.

Puljen kan søges frem til 17. marts 2019.

Natur og Grønne Områder behandler de indkomne ansøgninger. Herefter bliver udsendt svar til alle  ansøgere ca. 2 måneder efter deadline for ansøgning


Dekorations foto

Vilde blomster

Kontaktinfo

Thomas Brandt Ebbesen
Natur og grønne områder

Tlf.: 96288153
Mobil: 24458003
Send e-mail til ngote@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.