Søg om tilskud til borgersamarbejde

Vil I hjælpe med at udvikle Herning Kommunes grønne områder og understøtte parkpolitikken? Så kan du søge tilskud fra borgersamarbejdspuljen.

Byrådet har afsat 172.000 kr. til borgersamarbejdsprojekter for at udvikle og forskønne de grønne områder i kommunens byer.

I samarbejde med borgerne håber vi på at skabe bedre forhold, lokalt engagement og ejerskab.

Du kan derfor igen søge om tilskud til borgersamarbejde. 

Der gives op til 50 % tilskud til projekter, der er med til at udvikle byernes grønne områder, hvad enten det er i landsbyer, centerbyer, forstæder eller områder i Herning by.

Deadline for ansøgning er 31. januar 2021.

I 2020 støttede vi:

 • P-plads og skiltning, forbedre forholdene omkring Kølkær hundeskov
 • Bålhytte og shelter, Lund Mølle parcelejerforening
 • Forprojekt, udvikling af et samlingssted / udflugtsmål/tårn 100-meter tårnet på Resdal Baune
 • Opgradering af væresteds-, aktivitets- og legeareal lokalt samlingssted, multibane, hytte, musikinstrumenter, Sinding-Ørre Midtpunkt
 • Sikring af veje og stier i Jens Jensens Anlæg
 • Færdiggørelse af Kirkesti Vinding
 • Flytning af outdoor Fitnessmaskiner, Vildbjerg

Du ansøger om tilskud ved at udfylde skemaet 'Søg tilskud til borgersamarbejde'. Skemaet vil være tilgængeligt i søge perioden.

Puljen kan søges frem til 31. januar 2021.

Natur og Grønne Områder behandler de indkomne ansøgninger. Herefter bliver der udsendt svar til alle ansøgere ca. 2 måneder efter deadline for ansøgning

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Natur og Grønne områder, Thomas Brandt Ebbesen på tlf.: 2445 8003


Nedenstående kan søge om tilskud:

 • Foreninger
 • Borgerforeninger
 • Brugergrupper

Du kan søge om op til 50 % økonomisk støtte. Det er afgørende i udvælgelsesprocessen, at ansøger kan løfte mindst halvdelen af den indsats, der skal til for at gennemføre projektet.

Ansøgers indsats kan være i form af

 • Økonomisk bidrag via egne midler eller sponsorater.
 • Levering af materialer og/eller arbejdskraft.

Husk

 • Fristen for afslutning af projektet er 1. december. Eventuelt andre tilskud skal tilrettelægges sådan at det ikke forsinker afleveringen.
 • Der ydes kun økonomisk tilskud til fakturerede udgifter inkl. moms.
 • Støtte gives alene til anlægsprojekter.
 • Ansøger påtager sig at dække de vedligeholdsudgifter, der er afledt af projektet.

Dit projekt skal leve op til nedenstående kriterier

 1. Projekterne skal opfylde mindst to af parkpolitikkens mål. 
  Se Herning Kommunes parkpolitik
 2. Projektet skal, som udgangspunkt, udføres på et kommunalt ejet areal. Private arealer kan komme i betragtning, hvis der er offentlig adgang. Hvis der er tale om et privat areal, skal der foreligge en brugsaftale med grundejerens underskrift.
 3. Projektet skal have en relation til byens grønne områder.
 4. Projektet skal være afsluttet, realiseret og afrapporteret inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget.
 5. Ansøger påtager sig at vedligeholde det nye anlæg.

Du får pengene udbetalt ved at aflevere regnskab, inklusiv udgift bilag, til Natur og Grønne Områder inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget. Der skal ligeledes afleveres et regnskab for egenfinansieringen, fx timer, materialer mm.


Kontaktinfo

Thomas Brandt Ebbesen
Fagkoordinator NGO
Natur og grønne områder (832331)

Tlf.: 24458003
Mobil: 24458003
Send e-mail til ngote@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.