Søg om tilskud fra borgersamarbejdspuljen

Vil I hjælpe med at udvikle Herning Kommunes grønne områder og understøtte parkpolitikken.

Byrådet har afsat 172.000 kr. til borgersamarbejdsprojekter for at udvikle og forskønne de grønne områder i kommunens byer.

I samarbejde med borgerne håber vi på at skabe bedre forhold, lokalt engagement og ejerskab.

I 2019 støttede vi:

 • Sti ud i naturen i Sørvad
 • Hundeskov i Kølkær
 • Disc golfbane i Skibbild
 • Lægning af forårsløg i Feldborg
 • Forskønnelse af Kølkær "Torv"
 • Sti i Vildbjerg Søpark
 • Fælles areal i Kærvænget, Vildbjerg
 • Krolfbane ved Herning Golfklub
 • Sti ved Gullestrup Petanque

Nedenstående kan søge om tilskud:

 • Foreninger
 • Borgerforeninger
 • Brugergrupper

Du kan søge om op til 50 % økonomisk støtte. Det er afgørende i udvælgelsesprocessen, at ansøger kan løfte mindst halvdelen af den indsats, der skal til for at gennemføre projektet.

Ansøgers indsats kan være i form af

 • Økonomisk bidrag via egne midler eller sponsorater.
 • Levering af materialer og/eller arbejdskraft.

Husk

 • Fristen for afslutning af projektet er 1. december. Eventuelt andre tilskud skal tilrettelægges sådan at det ikke forsinker afleveringen.
 • Der ydes kun økonomisk tilskud til fakturerede udgifter inkl. moms.
 • Støtte gives alene til anlægsprojekter.
 • Ansøger påtager sig at dække de vedligeholdsudgifter, der er afledt af projektet.

Dit projekt skal leve op til nedenstående kriterier

 1. Projekterne skal opfylde mindst to af parkpolitikkens mål. 
  Se Herning Kommunes parkpolitik
 2. Projektet skal, som udgangspunkt, udføres på et kommunalt ejet areal. Private arealer kan komme i betragtning, hvis der er offentlig adgang. Hvis der er tale om et privat areal, skal der foreligge en brugsaftale med grundejerens underskrift.
 3. Projektet skal have en relation til byens grønne områder.
 4. Projektet skal være afsluttet, realiseret og afrapporteret inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget.
 5. Ansøger påtager sig at vedligeholde det nye anlæg.

Du ansøger om tilskud ved at udfylde skemaet 'Søg tilskud til borgersamarbejde' i boksen 'Selvbetjening'. Skemaet vil være tilgængeligt i søge perioden.

Puljen kan søges frem til 31. januar 2020.

Natur og Grønne Områder behandler de indkomne ansøgninger. Herefter bliver der udsendt svar til alle ansøgere ca. 2 måneder efter deadline for ansøgning

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Natur og Grønne områder, Thomas Brandt Ebbesen.


Du får pengene udbetalt ved at aflevere regnskab, inklusiv udgift bilag, til Natur og Grønne Områder inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget. Der skal ligeledes afleveres et regnskab for egenfinansieringen, fx timer, materialer mm.


Kontaktinfo

Thomas Brandt Ebbesen
8153
Natur og grønne områder (832331)

Tlf.: 24458003
Mobil: 24458003
Send e-mail til ngote@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.