Tilskud til borgersamarbejde

I følge kommunens parkpolitikken ønsker vi at udvikle samarbejdet med borgerne.

Vi håber med et samarbejde på at skabe lokalt engagement og ejerskab.

Vi har derfor afsat midler til borger samarbejdsprojekter for at udvikle og forskønne de grønne områder i kommunens byer.

 • Lokale foreninger
 • Lokale organisation
 • Lokale borger- eller brugergruppe

Herning Kommune yder som udgangspunkt op til 50 % økonomisk støtte til udvalgte projekter. Det er afgørende, at ansøger kan løfte mindst halvdelen af den indsats, der skal til for at gennemføre projektet.

Ansøgers indsats kan være i form af:

 • Økonomisk bidrag via ansøgers egne midler eller andre sponsorer.
 • Levering af materialer og/eller levering af arbejdskraft.

Husk:

 • Fristen for afslutning af projektet er 1. december, eventuelt andre tilskud skal tilrettelægges sådan at det ikke forsinker afleveringen.
 • Der ydes kun økonomisk bidrag til fakturerede udgifter inkl. moms. Der udbetales ikke bidrag til afholdelse af ansøgers egen indsats.
 • Støtte gives alene til anlægsprojekter, og Herning Kommune kan ikke påtage sig at dække de vedligeholdsudgifter, der er afledt af projektet.

Hvordan får du pengene udbetalt?

Ved at aflevere afrapporteret regnskab inkl. bilag, som er Natur og Grønne Områder i hænde inden den 1. december 2018.


Dit projekt skal leve op til nedenstående kriterier

 1. Projekterne skal opfylde mindst to af parkpolitikkens mål.
  Se parkpolitikken.

 2. Projektet skal udføres på et kommunalt ejet areal, men private arealer kan også komme i betragtning, hvis der er offentlig adgang. Hvis der er tale om et privat areal, skal der foreligge en brugsaftale med grundejerens underskrift.

 3. Projektet skal have en relation til byens grønne områder.

 4. Projektet skal være afsluttet, realiseret og afrapporteret inden den 1. december 2018.

 5. Ansøger påtager sig at vedligeholde det nye anlæg efterfølgende.

Du ansøger om tilskud ved at udfylde ansøgningsskemaet i boksen 'Selvbetjening'.

Natur og Grønne Områder behandler de indkomne ansøgninger, hvorefter der bliver udsendt svar til samtlige ansøgere ca. 2 måned efter ansøgningsfristens udløb. Herefter afholdes et opstartsmøde på de projekter, som har fået tilsagn om støtte.


Dekorations foto

Vilde blomster