Søg om tilskud til borgersamarbejde

Vil I hjælpe med at udvikle Herning Kommunes grønne områder og understøtte parkpolitikken? Så kan du søge tilskud fra borgersamarbejdspuljen.

Hvor meget kan du få i tilskud?

Du kan søge om op til 50 % økonomisk støtte. Det er afgørende i udvælgelsesprocessen, at ansøger kan løfte mindst halvdelen af den indsats, der skal til for at gennemføre projektet.

Ansøgers indsats kan være i form af

  • Økonomisk bidrag via egne midler eller sponsorater.
  • Levering af materialer og/eller arbejdskraft.

Husk

  • Fristen for afslutning af projektet er 1. december. Eventuelt andre tilskud skal tilrettelægges sådan at det ikke forsinker afleveringen.
  • Der ydes kun økonomisk tilskud til fakturerede udgifter inkl. moms.
  • Støtte gives alene til anlægsprojekter.
  • Ansøger påtager sig at dække de vedligeholdsudgifter, der er afledt af projektet.