Søg om tilskud til borgersamarbejde

Vil I hjælpe med at udvikle Herning Kommunes grønne områder og understøtte parkpolitikken? Så kan du søge tilskud fra borgersamarbejdspuljen.

Hvilke kriterier skal projektet leve op til?

Dit projekt skal leve op til nedenstående kriterier

  1. Projekterne skal opfylde mindst to af parkpolitikkens mål. 
    Se Herning Kommunes parkpolitik
  2. Projektet skal, som udgangspunkt, udføres på et kommunalt ejet areal. Private arealer kan komme i betragtning, hvis der er offentlig adgang. Hvis der er tale om et privat areal, skal der foreligge en brugsaftale med grundejerens underskrift.
  3. Projektet skal have en relation til byens grønne områder.
  4. Projektet skal være afsluttet, realiseret og afrapporteret inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget.
  5. Ansøger påtager sig at vedligeholde det nye anlæg.