Søg om tilskud til borgersamarbejde

Vil I hjælpe med at udvikle Herning Kommunes grønne områder og understøtte parkpolitikken? Så kan du søge tilskud fra borgersamarbejdspuljen.

Hvordan får du pengene udbetalt?

Du får pengene udbetalt ved at aflevere regnskab, inklusiv udgift bilag, til Natur og Grønne Områder inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget. Der skal ligeledes afleveres et regnskab for egenfinansieringen, fx timer, materialer mm.