Søg om tilskud til borgersamarbejde

Vil I hjælpe med at udvikle Herning Kommunes grønne områder og understøtte parkpolitikken? Så kan du søge tilskud fra borgersamarbejdspuljen.

Hvordan ansøger du?

Du ansøger om tilskud ved at udfylde skemaet 'Søg tilskud til borgersamarbejde'. Skemaet vil være tilgængeligt i søge perioden.

Puljen kan søges frem til 31. januar 2021.

Natur og Grønne Områder behandler de indkomne ansøgninger. Herefter bliver der udsendt svar til alle ansøgere ca. 2 måneder efter deadline for ansøgning

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Natur og Grønne områder, Thomas Brandt Ebbesen på tlf.: 2445 8003

Hvem kan søge?

Nedenstående kan søge om tilskud:

 • Foreninger
 • Borgerforeninger
 • Brugergrupper

Hvor meget kan du få i tilskud?

Du kan søge om op til 50 % økonomisk støtte. Det er afgørende i udvælgelsesprocessen, at ansøger kan løfte mindst halvdelen af den indsats, der skal til for at gennemføre projektet.

Ansøgers indsats kan være i form af

 • Økonomisk bidrag via egne midler eller sponsorater.
 • Levering af materialer og/eller arbejdskraft.

Husk

 • Fristen for afslutning af projektet er 1. december. Eventuelt andre tilskud skal tilrettelægges sådan at det ikke forsinker afleveringen.
 • Der ydes kun økonomisk tilskud til fakturerede udgifter inkl. moms.
 • Støtte gives alene til anlægsprojekter.
 • Ansøger påtager sig at dække de vedligeholdsudgifter, der er afledt af projektet.

Hvilke kriterier skal projektet leve op til?

Dit projekt skal leve op til nedenstående kriterier

 1. Projekterne skal opfylde mindst to af parkpolitikkens mål. 
  Se Herning Kommunes parkpolitik
 2. Projektet skal, som udgangspunkt, udføres på et kommunalt ejet areal. Private arealer kan komme i betragtning, hvis der er offentlig adgang. Hvis der er tale om et privat areal, skal der foreligge en brugsaftale med grundejerens underskrift.
 3. Projektet skal have en relation til byens grønne områder.
 4. Projektet skal være afsluttet, realiseret og afrapporteret inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget.
 5. Ansøger påtager sig at vedligeholde det nye anlæg.

Hvordan får du pengene udbetalt?

Du får pengene udbetalt ved at aflevere regnskab, inklusiv udgift bilag, til Natur og Grønne Områder inden den 1. december i det år, tilskuddet er bevilget. Der skal ligeledes afleveres et regnskab for egenfinansieringen, fx timer, materialer mm.