Klima og miljø

Læs hvad gør vi i forhold til klimatilpasning, grøn udvikling, og hvor langt er vi nået i forhold til de grønne mål, som byrådet har vedtaget.

Vi vil reducere udledningen af CO2 frem mod 2030. Vi ønsker at være blandt de kommuner, der har den laveste udledning af drivhusgasser pr. indbygger. 

Vi arbejder på, gennem vores klimatilpasningsplan, at imødekomme de større nedbørsmængder og stigende grundvand.

Med det årlige Grønne regnskab fortæller vi om grønne aktiviteter og projekter i kommunen.

Herning Kommune er med i to klimaaftaler.

Vi er Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening. Her er målet at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens egne aktiviteter med 2 % om året.

Desuden er vi er medlem af det international Global Compact of Mayors, som er verdens største klimakoalition mellem kommuner.

Medlemmerne forpligter sig til at handle aktivt på klimaområdet, reducere udledningen af CO2 fra kommunen som geografiske område og styrke klimatilpasningen.


Grafik

Kontaktinfo

Søren Brandt
Klimatilpasningsmedarbejder
Tlf.: 96288049
Mobil: 30943792
Send e-mail til ngosb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.