Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Indledning

Herning Kommune har gennem årene altid haft en grøn profil. Vi vil gerne være med til at skabe vækst, der også tager hensyn til natur og miljø til glæde og gavn for kommunens borgere.

Kommunen er med i både en international og en national klimaaftale for at nedbringe klimabelastningen. De to aftaler er: Global Covenant of Mayors og Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Herning Byråd har desuden vedtaget en række grønne mål, visioner og strategier, som danner rammer for bæredygtig vækst og udvikling i kommunen. Men grøn udvikling kan kun skabes sammen med kommunens borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi ofte sammen med og inddrager lokale aktører. På den måde bliver både processen og resultatet langt bedre!

Herning Kommune har mange virksomheder, borgere, foreninger og andre aktører, der går foran og viser vejen til en grøn omstilling. Hvad enten det drejer sig om lokale varmeværker, der lægger om til vedvarende energi, landsbyer der går foran med affaldssortering, ildsjæle der gennem frivilligt arbejde fremmer naturværdierne, eller virksomheder der vælger den nyeste grønne og klimavenlige teknologi. Det er vi stolte af, og vi vil som kommune gerne støtte op om initiativer, der viser vej til en mere bæredygtig fremtid!

"Grønt Overblik" er de gode historier og status både for de kommunale indsatser samt borgeres og virksomheders initiativer. Flere opgørelser og kommunens forskellige grønne mål samt mere detaljerede beskrivelser kan ses i temarapporterne: Klima og Energi, Transport, Kommunale bygninger - Energiforbrug og byggeri, Naturindsatsen, DRIFT og Service, Grønne Indkøb, Genbrug og Affald, Vand samt Planlægning og Privat byggeri. Grønt Overblik er frit sammensat af status fra temarapporterne samt historier fra områder der ikke figurere i særskilte temarapporter.