Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Klima og energi

I Herning Kommune vil vi skabe mere vækst med energirigtige løsninger - sådan står der i kommunens energistrategi, som støtter op om regeringens mål om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det arbejder vi for på flere måder: Ved at skabe god basis for grøn omstilling gennem planlægningen, ved at samarbejde med og inspirere erhvervslivet, borgerne
og energiselskaberne, og ved at kommunen gør en indsats i forhold til vores egne aktiviteter.

Sol, vind, biogas og mere fjernvarme

Kommunen opfører ikke selv vindmøller og biogasanlæg. Derimod står vi for den planlægning, der skal til, for at nye investorer kan opføre møller og anlæg. Det er helt nødvendigt med en fleksibel planlægning, hvis vi skal støtte op om regeringens mål om at være fri for fossilt brændsel i 2050.

I 2017 er der givet tilladelse til 5 vindmøller ved Stakroge, og der er udlagt 2 nye vindmølleområder i kommuneplanen. Planlægning for udvidelse af Sinding

Biogasanlæg er startet, og 9 potentielle områder til biogasanlæg er udpeget. Der er også givet tilladelse til etablering af et solcelleanlæg til det nye hospital i Gødstrup med en ydelse på minimum 954.000 kWh/år.

Endelig er der taget beslutning om, at fjernvarmen udvides med 8 nye områder i kommunen - fjernvarme giver optimale muligheder for brug af vedvarende energikilder til opvarmning.

Udfasning af oliefyr

Det er ikke længere tilladt til at etablere oliefyr i nybyggeri. Det betyder, at der sker en gradvis udfasning af oliefyr og overgang til mere miljøvenlig opvarmning.

Fra 2016 - 2017 er der 116 husstande, som har skiftet fra oliefyr til varmepumpe. Siden 2013 har 1.108 husstande skiftet oliefyret ud.

CO2-udledning fra kommunens aktiviteter

Herning Kommunes udledning af CO2 fra kommunens egne aktiviteter er lavere i 2017 end den var i 2007, og vi er ikke langt fra klimakommune målet om at reducere med 2 % om året. Den samlede udledning er afhængig af en række faktorer, nemlig: Forbrug af el og varme, og hvor gode vi er til at energieffektivere, hvor meget vedvarende energi, der er i el- og varmeforsyningen, og f.eks. hvor meget det blæser det enkelte år. Desuden har det betydning, hvor mange kilometer vi kører, hvor langt på literen vi kører, om gadebelysningen skiftes til LED, og hvor meget brændstof busser og renovationsbiler bruger.

Overordnet status 2017

CO2-udledningen falder fortsat, fordi vi får mere og mere vedvarende energi. Flis og træpiller i fjernvarmen er den største vedvarende energikilde i Herning. Næsten fem gange større end vindenergien, der kommer
på andenpladsen.

Transport og landbrug står for den største CO2-udledning i kommunen. Kommunen er tæt på målet om CO2-reduktion på 2 % om året for kommunale aktiviteter.

I 2017 startede kommunen projektet "Landsbyenergi Herning" (læs mere på side 26). Der er blevet givet tilskud til energirenovering (varmepumper) under VEloven (loven om Vedvarende Energi) til Hodsager KFUM og institutionen Kibæk Mølle. Gennem VE-loven er der afsat midler til lokale projekter, som er naboer til nyopførte vindmøller.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

  • Lokal energimesse samt tilbud til kommunens oliefyrsejere om energitjek af deres bolig, som et led i "Landsbyenergi Herning".
  • Tre varmeværker i Herning Kommune deltager i Region Midtjyllands EU-støttede REFER projekt. Formål: Begrænse varmeprisstigningen, støtte omstilling til energieffektiv og CO2-besparende teknologi samt sparring og erfaringsudveksling.
  • Herningværket (Ørsted) igangsætter etablering af røggaskondensator, som giver bedre udnyttelse af brændsel og nedbringer CO2-udledningen.
  • Fortsat arbejde med optimering af kommunal transport, undersøge muligheder for brintbusser og yderligere optimering af bygningsanvendelse i kommunen (læs mere på side 40).