Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Genbrug og affald

I de seneste år har der været stor fokus på at genbruge ressourcerne i stedet for at skabe affald. I kommunens affaldsstrategi er målet at nå 37 % genanvendelse fra husholdninger i 2018 og 50 % i 2022, samt øget effektivitet i indsamling, sortering og afsætning. Vi arbejder for at nå målene gennem borgeroplysning og gennem teknologiudvikling.

Mange besøg på genbrugspladserne

Kommunens genbrugspladser bruges mere og mere, og der sker en øget sortering af affald. I efteråret 2017 blev en ny genbrugsplads i Sunds indviet. Pladsen er en stor forbedring for borgerne i Sundsområdet, som tidligere skulle køre deres affald til Nederkærgård i Herning.

Antal besøgende og mængde afleveret affald til sortering på genbrugspladserne
År Besøgende Ton affald
2015 372.546 28.803
2016 399.909 30.194
2017 413.190 30.985

I 2017 blev 83 % af alt det affald, der blev afleveret på genbrugspladserne, genanvendt.

"Vådt" og "tørt" affald

I 2017 har der kørt en forsøgsordning ved 500 husstande i Vildbjerg. Familierne skulle sortere i en "våd" og en "tør" fraktion. Det tørre affald blev eftersorteret på et nyt centralsorteringsanlæg i Holstebro, bl.a. ved hjælp af robotter. Det våde affald blev henholdsvis testet på et mobilt anlæg ved AFLD og på et centralsorteringsanlæg ved NC-Miljø. Formålet med forsøget var at afprøve den nyeste robotteknologi og gøre det nemt for borgerne at sortere. Samtidig har forsøget givet en masse viden om fordele og udfordringer ved denne sorteringsform. I 2018 skal kommunen tage stilling
til den fremtidige dagrenovationsordning i Herning Kommune.

Herning Eventboxe

Til åbningen af kulturfestivallen Off Road i april 2017 blev der udviklet nye beholdere til affaldssortering for publikum. De nye "eventbokse" har i løbet af 2017 været brugt til flere forskellige arrangementer, hvor de har erstattet de gamle trådstativer, som ikke gav mulighed for sortering. 

Børnene er fremtiden og vigtige ambassadører

Hvis børnene forstår, at vi skal skabe så lidt affald som muligt, at affald er en ressource, at vi skal sortere og genbruge, - så er vi på rette spor. Både fordi børnene er fremtiden, og fordi de tager deres viden med hjem til forældrene. 

I kommunens affaldsskole viser vi børnene, at affald er en ressource, at man skal genbruge, skabe mindst muligt affald og sortere affaldet, så det kan genanvendes. Det gør vi gennem skolebesøg og besøg af skoleklasser på genbrugspladsen. I 2017 har i alt 864 elever fordelt på 41 klasser været igennem affaldsskolen. Affaldsskolen har været meget populær. Der har i 2017 været ca. 100 flere besøg end i 2016. Vi har også holdt "Skraldiade", et læringsforløb for ca. 800, 5-8 årige børn. Det er anden gang denne afholdes.

Overordnet status 2017

Der er genanvendt 33 % af husholdningsaffaldet både i 2016 og i 2017. Mængden af affald pr. indbygger er steget en smule - fra 625 kg i 2016 til 631 kg i 2017. Der har været et lille fald i sorteringen som helhed, men der er sket en stigning i sorteringen af problemaffald (batterier, P-kasse og genbrugsplast). 

Der er øget brug af genbrugspladserne, men et lille fald i sorteringsprocenten på pladserne. Borgerinformation, kampagner og læring for børn har haft stor fokus. Flere nedgravede containere, forsøgsordning og ny teknologi har også været centralt i 2017.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

  • Omlægning/nytænkning af genbrugspladsen Nederkærgård i Herning
  • Inden sommeren 2018, skal kommunen tage stilling til en ny dagrenovationsordning
  • Eventboksene skal renoveres og videreudvikles.Der skal laves en ny eventboks til indsamling af papir
  • Fokusuger og events på genbrugspladsen, og aktiviteter i affaldsskolen, der får nye lokaler i Løvbakkerne