Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Samarbejde med borgere og virksomheder

Bæredygtig vækst og udvikling kan ikke skabes uden samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv. Derfor er samarbejde, inspiration og netværk vigtigt, og er vægtet højt i kommunens arbejde. For eksempel i Herning Kommunes energistrategi.

Landsbyenergi Herning - et treårigt samarbejdsprojekt

Da byrådet vedtog energistrategien i 2016, besluttede man efterfølgende at starte et lokalt energiprojekt op. Det blev til projektet "Landsbyenergi Herning" i samarbejde med landsbyerne Skarrild, Karstoft, Stakroge og Sandet. Projektet går ud på at inspirere landsbyernes borgere til at energirenovere, spare energi og måske skifte deres oliefyr ud. Alt sammen til fordel for miljø, klima og pengepung. Scanenergi hjælper med bl.a. individuelle energitjek, inspirationsmøder mv. Projektet, der startede medio 2017, løber i tre år. 

GO-Green med Off Road åbningen

I april var Herning Kommune vært for åbningen af den regionale kulturfestival Off Road. Åbningen var også en del af "Aarhus 2017" (Aarhus som europæisk kulturhovedstad), som har haft særlig fokus på bæredygtighed og kultur. Til Off Road-åbningen afprøvede vi en række grønne tiltag:

 • "Herning Eventboxe". Den nye beholder til affaldssortering, både til publikum og boder.
 • Transportable vandposte og uddeling af drikkedunke 
 • Klimavenlig/økologisk forplejning af frivillige og VIP'er.
 • Miljøvenlige indkøb og materialer - bl.a. muleposer, tryksager og keyhangere.
 • Grøn inspiration til eventdeltagere/boder om mad, energi, materialer, transport mm.
 • Inspiration til lokale borgere om at cykle samt opfordring til events m.fl. om samkørsel.
 • Synlighed, formidling og inspiration af grønne tiltag til gæster og deltagere.

Kommunen har i resten af 2017 arbejdet videre med bl.a. affaldssortering ved events og brugt de nye eventboxe til en række events sommeren igennem. 

Det lokale eventnetværk

Flere eventarrangører i Herning er interesseret i at tænke grønne tiltag ind i deres events. Kommunen arbejder i forvejen sammen med mange lokale arrangører, og vi har startet et lokalt eventnetværk.

Netværket mødes ca. fire gange årligt for at udveksle inspiration, viden og ideer til at tænke grønt. Med erfaringerne fra Off Road-åbningen står kommunens miljøkoordinator og eventkoordinatorer klar med vejledning og inspiration.

Anerkendelse af miljøindsats 

Hvert år uddeler Herning Kommune anerkendelser til borgere, virksomheder og andre, der har gjort en særlig indsats for den grønne udvikling og har inspireret andre.

I 2017 er der uddelt tre anerkendelser til:

Huset NO7

Kulturhuset er med til at fremme miljø- og klimaindsatsen på mange områder, både igennem husets drift, men særligt ved at involvere, engagere og formidle til borgerne.

Torben Thinggaard

Torben er en ildsjæl, der gør en forskel for natur og miljø, gennem sit store engagement og sin indsats for bevaring og forbedring af forholdene for fisk og natur i vandløbene.

Michelle Misse Wienstern

Michelle gør bl.a. som frivillig "bydelsmor" en stor social og miljømæssig indsats. Gennem sit store positive engagement fremmer hun social inklusion og fællesskab i lokalområdet.

DOT (Dansk Overflade Teknik)

Det er positivt at DOT, som energi- og kemikalietung virksomhed, træffer valg, der både sikrer miljø, arbejdsmiljø og klima og samtidig er økonomisk bæredygtige og langsigtede.

Overordnet status 2017

I 2017 har der i årets start været fokus på bæredygtighed i events, med afprøvning af forskellige grønne initiativer ved kulturfestivallen "Offroad"s åbning. Det Lokale Eventnetværk er etableret og de nye Herning Eventboxe er taget i brug. Landsbyenergiprojektet er startet op som det første projekt igangsat under kommunens energistrategi. Huset NO7 har fortsat haft fokus på grønne initiativer og borgerinddragelse. Borgerne har desuden været inddraget i forbindelse med projektet Herning Cykler og i naturplejeprojekter med socialt tilsnit. Dette kan der læses mere om i de forskellige temarapporter under Grønt Regnskab.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

 • Lokal energimesse i Skarrild, som en del af landsbyenergiprojektet.
 • Uddeling af anerkendelser for en miljøindsats til borgere, virksomheder og andre.
 • Cykelprojekt i et boligområde og andre borgerprojekter under Herning Cykler.
 • Afprøvning af landsbypedelordning - pedellen hjælper med at vedligeholde stier, legepladser og grønne områder og koordinere frivilligt arbejde.