Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Grønne indkøb

Herning Kommune køber årligt varer og tjenesteydelser for ca. 400 millioner kr. Når kommunen vælger grønne indkøb, er vi med til at påvirke leverandørerne og skabe et større marked for miljøvenlige produkter. Herning Kommune var i 2017 med i "POGI" Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb. Sammen med en gruppe offentlige organisationer var vi forpligtet på konkrete grønne mål for en række indkøbsområder. Det er f.eks. træ, biler, storkøkkenudstyr, børneartikler, rengøring, belysning, It, papir, byggeri og meget mere. 

Grønne krav til børne- og babyartikler

I 2017 har kommunen haft udbud på børne- og babyartikler. Når POGI-retningslinjerne indgår i udbuddet og indkøbsaftalen sikres det, at legetøj samt baby og børneartikler er sunde og sikre for børnene og at artiklerne ikke skader miljøet. For eksempel er der følgende krav til legetøj: Alt legetøj, som indkøbes til aldersgruppen 0-6 år, skal være uden phthalater,
bromerede flammehæmmere, sundhedsskadelige tungmetaller, organiske opløsningsmidler, kræftfremkaldende azofarvestoffer, formaldehyd og parfume- og duftstoffer.

Krav til legetøj udgør et af flere delmål under indkøbsområdet børneartikler. Børneartiklerne er i sig selv et ud af 11 indkøbsområder, hvor POGI- retningslinjerne stiller konkrete miljø- og sundhedskrav. Tilsammen er der 36 delkrav under de 11 indkøbsområder. Retningslinjerne, der er udarbejdet af eksperter, er et vældig godt redskab for kommunen til at sikre de rette
miljøkrav i indkøb. 

Fokus på mikroplast

I oktober 2017 vedtog Herning Byråd budgettet for 2018. Her kom et nyt mål, om at undgå mikroplast på bordet, med følgende formulering: Mikroplast er et stigende problem i havene overalt på kloden.

Budgetforligspartierne ønsker, at Herning Kommune ved indgåelse af kommunale indkøbsaftaler, så vidt det overhovedet er muligt, undgår at købe produkter, der indeholder mikroplast.

Målet er helt nyt og ind til videre har der ikke været udbud på produkter, der kunne indeholde mikroplast. Som første skridt har vi kigget på kunstfiberklude i rengøringen og kørt nogle forsøg med klude af bambus.

Overordnet status 2017

Der er 11 indkøbsområder under POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb). Herunder er der i alt 36 delmål om miljøkrav til produkter. I 2017 er 15 delmål fuldt opfyldt, 14 delmål er delvist opfyldt og 7 delmål
er ikke opfyldt.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

  • Politisk godkendelse af nye retningslinjer for indkøb herunder fokus på grønne indkøb og udarbejdelse af ny indkøbsstrategi. 
  • Miljømærketjek af udbudsplanen foretages af Miljømærkning Danmark. Det giver overblik og viden om Svanemærket eller EU-Blomsten kan bruges til at fastsætte miljøkrav i udbud. 
  • Indsamling af oversigt over hvilke produkter med mikroplast, der bruges i kommunen, og plan for udfasning.
  • I løbet af 2018 skal der indgås nye kontrakter, hvor de grønne mål indarbejdes, på følgende områder: Lyskilder og el-artikler samt rengøringsmidler og rekvisitter.