Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Kommunens bygninger- energiforbrug og byggeri

Elforbrug i kommunens bygninger

Vi bliver mere og mere energieffektive i vores forbrug af el. Forbruget er nu én procent mindre end i 2007, selv om bygningsarealet er vokset med 10 %. Derfor holder vi hele tiden fast i kun at bruge el, hvor det er nødvendigt, og bruge det så intelligent som muligt. Det gør vi bl.a. ved udskiftning til LED-belysning, at vælge A+++ apparater og så vidt muligt at undgå standby.

Vandforbrug i kommunens bygninger

Vandforbruget er faldet med 5 % fra 2016 til 2017. Samlet er vandforbruget faldet med 19,2 % fra 2007 - 2017. Det skyldes både bedre forbrugsvaner og vandbesparende installationer.

Varmeforbrug i kommunens bygninger

Varmeforbrug er faldet med to procent fra 2007 til 2017, selv om det opvarmede areal er steget med 10 %. Også her er vi blevet bedre til at bruge varmen rigtigt. Strukturændringer som nye bygninger, god arealudnyttelse og ændrede brugsmønstre og anvendelsestid er også med til at gøre, at varmeforbruget pr. m2 er faldende.

CO2-udledning fra kommunens bygninger 

Udledningen af CO2 for kommunale ejendomme er reduceret med 25,3 % i forhold til 2007, primært pga. mere vedvarende energi i elproduktion og sekundært pga. energibesparelser. Det er en rigtig god tendens.

Stort skolebyggeri igangsat

I 2017 har kommunen lavet kontrakt og taget det første spadestik til opførelse af Lindbjergskolen. Byggeriet bliver på cirka 11.500 m2, fordelt på 180 lokaler, og den nye skole skal kunne huse op mod 1.000 børn og 100
medarbejdere, når den efter planen står klar i starten af 2020. Byggeriet bliver opført efter 2020-miljøkravene og understøtter dermed målet under Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) om en højere byggestandard end lovgivningen.

Bedre indskoling går hånd i hånd med god arealudnyttelse 

Kommunen ønsker at gøre forløbet fra daginstitution til skole så optimalt, som det er muligt. Det viser sig at falde helt i tråd med at optimere brugen af lokaler i skoler, SFO´er og daginstitutioner. Mange skoler har fællesarealer, der står tomme om morgenen og om eftermiddagen, og SFO´erne er tomme midt på dagen. Derfor giver det god mening at rykke SFO´en ind på skolen, og flere steder har det passet med, at børnehaven efterfølgende har kunnet rykke ind i de tidligere SFO-lokaler som er blevet nyrenoveret. Forældrene har været med i processen om dobbeltudnyttelse af skolens fællesarealer og både lærere, pædagoger og forældre fortæller om de pædagogiske og praktiske fordele: Der kommer mere liv i lokalerne, børnene føler sig trygge og skal ikke ud af skolen for at gå i SFO. Lærere og pædagoger er i bedre dialog om de enkelte elever, og forældrene skal ikke hente og bringe forskellige steder. Også daginstitutionerne har fået bedre rammer med flytning til SFO-lokaler. Endelig spares der både el og varme, hvilket giver mindre CO2-udledning og energiregning. En win-win situation!

I 2017 har flere skoler, SFO´er og daginstitutioner haft glæde af renovering, om- og tilbygning som har givet mulighed for dobbeltudnyttelse af arealerne: Herningsholmskolen, Landsbycentret i Skarrild, Vildbjerg
Skole, Kibæk Skole, Brændgårdskolen. 

Overordnet status 2017

Energiforbrug og CO2-udledning falder, det er en god tendens. Målet om at reducere CO2-udledningen med 2% årligt er samlet set ikke helt nået, da det ud over energiforbrug også omfatter kommunal transport og vejbelysning. 25,3 % CO2-reduktion fra energiforbrug i kommunale bygninger fra 2007 - 2017 er et rigtig godt resultat, når man tænker på, at bygningsarealet er øget. I energistrategien har vi en målsætning om at reducere CO2-udledningen med 55 %, mellem 2007 og 2030. Hvis det skal opnås, skulle vi gennemsnitligt have reduceret med 30,5 % fra 2007 - 2017. Derfor skal vi fortsat holde og forbedre den gode kurs fremadrettet.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

  • Det forventes, at der laves udbud på energimærkning af bygninger.
  • Fortsat fokus på arealoptimering og bedre udnyttelse af eksisterende m2.