Grønt regnskab

Her kan du se kommunens grønne regnskab. Du kan både se populærudgaven og de mere detaljerede rapporter.

Skoler og daginstitutioner

I Herning Kommune har vi mange skoler og daginstitutioner, som er med til at præge den grønne udvikling gennem deres aktiviteter. Mange steder er miljø, natur og bæredygtighed på dagsordenen. I Grønt Overblik 2017 har vi udvalgt nogle eksempler.

Grønne spirer

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Ordningen støtter og synliggør institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig. Børneinstitutioner, der får grønt spireflag, sætter fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Mange daginstitutioner i Herning Kommune har gennem årene fået et grønt spireflag. I 2017 har hele 26 daginstitutioner og dagplejere fået flaget for at sætte fokus på natur, miljø og sundhed i børnehøjde. 

Grønne spirer i Klatretræet 

I Klatretræet i Kibæk er der 117 børn fra vuggestue til børnehave. Klatretræet har grønt spireflag. Alle børn er meget ude hele året igennem og lærer naturen at kende. De arbejder med "fra jord til bord" temaer, som at sætter kartofler, følge dem gro, høste dem og tilberede dem.

De har krible krable temaer, hvor de f.eks. studerer edderkopper, og ser dem lave spind. Kikkerten står altid fremme, og om vinteren kigger de på vilde fugle. Børnene kender navnene på fuglene og laver foder til dem. Hele året rundt bliver der lavet mad over bål. I februar var der blandt andet bålpandekager på menuen.

Også forældrene får noget med sig fra de små grønne spirer i Klatretræet. Pædagogisk leder Gry Neimann Pedersen fortæller: - Vi oplever, at forældrene er positive overfor vores arbejde med natur. De får også lært navne på de danske fugle og får glæde af, når børnene kommer hjem med et glas rabarbermarmelade eller andet de har lavet "fra jord til bord". 

Efter vi har haft projekt med affaldsindsamling, fortalte forældrene, at de skulle have en pose med, hvis de gik tur med børnene, fordi de ville samle ting op, som IKKE hører til i naturen.

"Sammen skaber vi fremtidens skole"

Fem skoler i Herning Kommune har deltaget i "Sammen skaber vi fremtidens skole". Skolerne er koblet sammen med en virksomhed, der sammen med lærere og elever opstiller problemfelter, der skal løses i forhold til klima og miljø.

Lærerne får indsigt i, hvordan de laver vedkommende opgaver til deres elever - opgaver som er meget virkelighedsnære. Det giver motivation til både lærere og elever, at de kan arbejde med problemer, der skal løses nu og i fremtiden. 

Projektet, der er støttet af Mærskfonden gennem Naturvidenskabernes Hus, kører over 3 år, og er for elever i 7. - 8. - 9. klasse.

De fem skoler, der er med i projektet er:

  • Vildbjerg Skole
  • Herningsholmskolen
  • Snejbjerg Skole
  • Kibæk Skole
  • Sdr. Felding Skole

Overordnet status 2017

I Herning Kommune har der været mange grønne spireflag, lige fra ordningen startede. Det er positivt at se, at både daginstitutioner og dagplejere fortsat holder det grønne spireflag højt. Ud over projektet "Sammen skaber vi fremtidens skole" er der kommet fokus på "udeskoler" med Gullestrup Skole som frontløber. Der er stigende efterspørgsel på brug af Løvbakke Naturskole, der nu opgraderes, og der er stigende interesse for skolernes Naturfagsmaraton for 5. og 6. årgang.

Indsats 2018 - Udvalgte eksempler

  • Undervisningslokalerne på Løvbakke Naturskole opgraderes. De nye lokaler skal indrettes, så de også kan rumme kommunens affaldsskole.
  • Skolernes Miljøfestival løber af stablen den 4. maj i et samarbejde mellem skolerne og Huset No7.
  • Tilbud om undervisningsforløb med dataloggere i natur og teknik, biologi, geografi, fysik/kemi på Løvbakke Naturcenter.
  • Formidling af "Sammen skaber vi fremtidens skole" til andre skoler, så de bliver inspireret til at gå ind i et lignende 2 årigt forløb.