Klimatilpasning

Her kan du læse om, hvordan vi i Herning forbereder os på de store klimaforandringer. Du kan også se vores klimatilpasningsplan.

Klimatilpasningsplanen

Herning Kommunes Klimatilpasningsplan er Herning Byråds bud på, hvordan vi vil tilpasse os det ændrede klima, så skaderne ved skybrud begrænses.

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i et tæt og konstruktivt samarbejde med vores forsyningsselskab Herning Vand A/S. Der har i dette samarbejde været enighed om, at den kli­masikring, vi skal foretage, ikke kun skal begrænse skaderne, men også tilføre merværdi.

Det er som sådan vores fælles målsætning, at vores klimaløsninger skal give kommunens borgere flere og mere brugbare grønne og blå arealer - i byerne og i det åbne land.

I dialog med borgerne

Det er vores overbevisning, at de smarteste og mest brugbare løsninger findes sammen med de, som bor og færdes i områderne, hvor klimaløsningerne skal etableres. Derfor vil vi gå i dialog og inddrage borgere, erhvervsliv og foreninger i idéudvikling og realisering af fremtidens klimaløsninger.

Med Klimatilpasningsplanen har vi et rigtig godt redskab til at prioritere og arbejde med klimatilpasningen.

Byrådet har udpeget indsatsområderne

Planens retningslinjer og målsætninger fortæller, hvordan vi vil arbejde målrettet med klimasikringen. Byrådet har udpeget de indsatsområder, hvor vi finder, at det vil være vigtigt at sætte ind i de kommende år. (se afsnittet om Handlingsplan).

Herning Kommune og Herning Vand A/S vil med denne plan opfordre alle til at tænke klimaforandringerne ind i hverdagen.

Det er vores overbevis­ning, at vi med et konstruktivt samarbejde kan vende klimaudfordringerne til noget godt. Og at regnvandet kan skabe mere værdi og flere oplevelser i vores kommune.