Oversvømmelseskortet

Ekstreme nedbørshændelser som langvarig regn "eller koblet regn", skybrud og tøbrud medfører ekstrem stor afstrømning til vandløbene. I sådanne situationer kan vandløbene løbe over deres brinker og oversvømme omgivelserne. I kloakerede områder kan ledningerne blive overbelastede.

På http://webkort.herning.dk/cbkort?profile=klima kan du se sandsynligheden for oversvømmelser i hele kommunen i detaljer. Der kan forekomme fejl i kortet på steder, hvor vandløb krydser en vej. Her kan det se ud som om vandet ikke kan komme under vejen og hermed være årsag til en oversvømmelse.

En 10-års hændelse er den kraftige nedbørshændelse, der statistisk set kun forekommer én gang hvert tiende år. Det kan f.eks. være, hvis der kommer ca. 38 mm regn på en time.