Klimatilpasning

Her kan du læse om, hvordan vi i Herning forbereder os på de store klimaforandringer. Du kan også se vores klimatilpasningsplan.

Oversvømmelseskortet

Ekstreme nedbørshændelser som langvarig regn "eller koblet regn", skybrud og tøbrud medfører ekstrem stor afstrømning til vandløbene. I sådanne situationer kan vandløbene løbe over deres brinker og oversvømme omgivelserne. I kloakerede områder kan ledningerne blive overbelastede.

På oversvømmelseskortet kan du se sandsynligheden for oversvømmelser i hele kommunen i detaljer.

Der kan forekomme fejl i kortet på steder, hvor vandløb krydser en vej. Her kan det se ud som om vandet ikke kan komme under vejen og hermed være årsag til en oversvømmelse.

En 10-års hændelse er den kraftige nedbørshændelse, der statistisk set kun forekommer én gang hvert tiende år. Det kan f.eks. være, hvis der kommer ca. 38 mm regn på en time.