Klimatilpasning

Her kan du læse om, hvordan vi i Herning forbereder os på de store klimaforandringer. Du kan også se vores klimatilpasningsplan.

Grundvandet stiger

I visse dele af kommunen vil der ske stigninger i det terrænnære grundvand. Dette vil ske i en grad, så det kan give problemer med afvandingen.

Ifølge statens modelberegninger ser det ud til at grundvandsstigningen påvirker eksisterende lavbundsarealer og naturområder. Men ikke bebyggede områder.

I nogle byområder har utætte kloakledninger virket som dræn på steder med relativ høj grundvandsstand. Funktionen som dræn standser når ledningerne udskiftes og det kan give problemer.

På http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand.aspx kan du læse mere om fremtidens grundvand.