Klimatilpasning

Her kan du læse om, hvordan vi i Herning forbereder os på de store klimaforandringer. Du kan også se vores klimatilpasningsplan.

KLIT projekter

I Herning Kommuneplan 2013-2024 er der udpeget 4 egnede og relevante områder med henblik på opmagasinering af vand.

Det første projekt, kaldet KLIT 1 Hammerum Å / Kløvervej, er taget i brug i 2014.

Der arbejdes desuden på yderligere 3 projekter - KLIT 2 Knudmosen/Miljøvej, og KLIT 3 Holing Bæk/Lillelund Engpark og KLIT 4 Herningsholm Å / Gullestrupvej. Projekterne udføres efter reglerne om medfinansiering.

Reglerne gør det muligt for Herning Vand A/S, at støtte kommunale investeringer, der har til formål at styrke afledning og håndtering af regnvand.