Klimatilpasning

Her kan du læse om, hvordan vi i Herning forbereder os på de store klimaforandringer. Du kan også se vores klimatilpasningsplan.

Samarbejde omkring Storå

Der et særligt fokus på byernes behov for afledning af vand, så man undgår skader på bygninger og inventar.

Derfor tænker vi forsinkelse af overfladevand ind alle de steder i vandløbssystemerne, hvor det er miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.

Forsinkelse af overfladevandet i Storå vil bl.a. kunne begrænse oversvømmelserne i byerne.

Derfor vil afledningen af vand fra byerne og vandløbende omkring disse blive undersøgt nøje. Se mere under punktet "Samarbejde og dialog".