Klimatilpasning

Her kan du læse om, hvordan vi i Herning forbereder os på de store klimaforandringer. Du kan også se vores klimatilpasningsplan.

Samarbejde omkring Storå

Storå er Danmarks næst længste vandløb med udspring sydøst for Ikast by. Vandløbet snor sig igennem en stor del af Herning Kommune og igennem Holstebro By, før den løber ud i Nissum fjord. Storås opland øst for Holstebro by udgør 830 km2, hvoraf Holstebro Kommune udgør 25 % af arealet, Herning Kommune 60 %, og de resterende ca. 15 % ligger i Ikast-Brande Kommune.

Ved store vandføringer går Storå over sine bredder, både i byområder og i lavtliggende vandløbsnære enge. Det er derfor oplagt at kommunerne i Storåoplandet går sammen og ser sammenhængende på de indsatser der kan gennemføres som klimatilpasningstiltag i hele oplandet.

Ikast-Brande, Holstebro og Herning Kommuner med tilhørende spildevandsselskaber (Ikast-Brande Spildevand as, Herning Vand A/S og Vestforsyning A/S), har derfor indledt et fagligt samarbejde om at løse udfordringer med oversvømmelser i Storåsystemet.

Forummet drager i det omfang det er relevant nytte af andre samarbejdsinitiativer om klimatilpasning.