Klimatilpasning

Her kan du læse om, hvordan vi i Herning forbereder os på de store klimaforandringer. Du kan også se vores klimatilpasningsplan.

Varsling af skybrud og kraftig regn

DMI varsler skybrud, når nedbørsmængden ventes at overstige 15 mm på 30 minutter over et større område.

DMI varsler kraftig regn når nedbørmængden overskrider 24 mm på 6 timer lokalt inden for varslingsområdet.

Skybrud / kraftig regn giver risiko for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (aquaplaning), nedsat sigtbarhed.

Brancheforeningen Forsikring & Pension har udviklet to værktøjer, der skal hjælpe forbrugerne i forbindelse med ekstremvejr. Side-indhold

Husets VejrAlarm

Det ene værktøj er en gratis app "Husets VejrAlarm", hvor du kan få varsel om store nedbørsmængder eller stærk vind. Du kan indtaste flere steder og få varsler for både hjem, sommerhus og andre relevante steder.

I app'en er der desuden gode råd til, hvordan du kan sikre sig mod vejrskader. App´en kan downloades fra App Store eller Google Play.

Forsikringsvejret.dk

Det andet værktøj er vejrtjenesten Forsikringsvejret.dk. Når skybrud, storm og lynnedslag rammer Danmark, kan alle holde sig ajour time for time - med én kvadratkilometers nøjagtighed - med hvor og hvordan uvejret har hærget.