Klimatilpasning

Her kan du læse om, hvordan vi i Herning forbereder os på de store klimaforandringer. Du kan også se vores klimatilpasningsplan.

Gode råd til forebyggelse af oversvømmelse i kælderen

  • Rens tagrender og tagnedløb.
  • Rens udendørs afløbsriste for blade og andet affald.
  • Luk vinduer - især tag- og kældervinduer.
  • Løft så mange ting som muligt fra kældergulvet, så de ikke kommer i kontakt med vandet, hvis det kommer ind i kælderen.
  • Undgå så vidt muligt tæpper og trægulve i kælderen.
  • Sørg for så vidt muligt at være hjemme. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så bed en nabo om løbende at tjekke din kælder for vand.

Når skaden er sket

Hvis din bolig eller virksomhed er blevet ramt af oversvømmelse, skal du kontakte skadeservice eller dit forsikringsselskab.

Oplysninger om skadeservice og forsikringernes vagtnumre finder du typisk i din police eller på forsikringens hjemmeside.