Klimavenlige indsatser

Se her, hvem Herning Kommune har uddelt anerkendelse for miljø- og klimavenlige indsatser til, siden 2009.

Anerkendelser 2009

Miljøjournalist Ole Skydt

Ole Skydt har i Herning Folkeblad med viden og professionalisme sat fokus på klimaproblematikken, han skaber netværk og inspiration og udfordre lokale aktører til en klimaindsats.

Herning Soroptimister

Soroptimisterne sætter som international organisation fokus på klima på mange måder især i forhold til kvinder. De har deltaget aktivt i Klimauge Herning med klimacafé og som klimamad ambassadører

Landsby Skoler i Net

Landsby Skoler i Net har på tværs af 14 skoler i sat fokus på børn og unges viden om klimaændringerne, og har på en sjov, kreativ og nærværende måde, været med til at synliggøre klimaudfordringer og løsninger for borgerne.

Landmand Vagn Mouritzen

Vagn Mouritzen omlægger 5 ha agerjord til blandet løvskov, og sparer derved klimaet for 67 ton CO2 om året. Skoven bliver offentlig tilgængelig fredsskov, og plantes som et skoleprojekt sammen med Studsgård Friskole.

Konferencecenter Skarrildhus

Skarrildhus har i mange år integreret en bæredygtig praksis i den daglige med energibesparelser, affaldssortering, økologiske fødevarer og giftfri parkdrift. Egen vindmøllestrøm og flis fra egen skov gør energiforbrug CO2-neutralt.

Egetæpper

Egetæpper har udarbejdet klimaregnskab, har reduceret CO2 udledningen fra 2008 - 2009 med 1.531 tons, svarende til 6,5 %. Virksomheden har EMAS og ISO 14001 certificeringer samt DS2403 i energiledelse. Siden 2009 har Egetæpper øget klima- og miljøindsatsen betydeligt.

Landmand Danni Mikkelsen, Haderup

Danni Mikkelsen har ved at installere gyllekøling og varmepumpe reduceret bedriftens CO2 udledning med 33 tons året samt reduceret ammoniakudslippet med ca. 30 %, til gavn for klima og miljø.

Airline Textiltryk

Airline fremstiller miljøcertificerede reklame-, marketings produkter samt tekstil/beklædning, har udviklet miljøcertificeret vandbaserede tekstiltryk og stiller samme miljøkrav til deres fabrik i Ukraine, som i Danmark.

Herning Værket

Herning Værket har næsten 100 % CO2 neutral energiproduktion med træpiller og træflis. Værket har herved reduceret CO2-udledningen med 98,3 % fra 334.177 ton til 5.700 CO2 pr år, siden starten i 1982 - 2009

Studsgård Borgerforening

Borgerforeningen har startet "Klimalandsby Studsgård" og har opstillet klimamål for byen om at spare 25 % CO2 inden 2012. Foreningen har desuden arbejdet aktivt i landsbyen med: Klimavenlig mad, energibesparelser, affaldssortering mv.