Klimavenlige indsatser

Se her, hvem Herning Kommune har uddelt anerkendelse for miljø- og klimavenlige indsatser til, siden 2009.

Anerkendelser 2010

Sima i Sinding

Virksomheden SIMA i Sinding, har ved forskellige forbedringer og energirenovering, sparet over 360.000 kw/år hvilket også har givet betydelige økonomiske besparelser. (Anerkendelsen blev givet i et samarbejde med Energi Midt i forbindelse med et energireduktionsprojekt)

Carsten Markussen i Studsgård

Carsten har været med til at få etableret "forsøgsstedet" (senere Den grønne bydel), hvor der kun må bygges bæredygtigt og har sammen med sin kone Helle, bygget det første bæredygtige hus på stedet. Han er en af frontløberne i Klimalandsby Studsgård projektet, har startet vindmølle lav mv. 

Boligselskabet Fruehøjgård

Selskabet har bygget Danmarks først brintopvarmede passivhusbyggeri, H2 College. De har opsat solceller i fire boligafdelinger og er i fuld gang med at energirenovere de ældre boligkaréer i Brændgårdsparken ned til lavenergistatus.

Hunsballe planteskole v. Jette og Søren Jensen

Har omlagt 24 ha landbrugsjord til skov og vådområde, og herved gavnet natur og planteliv. Omlægning til skov vil i mange år oplagre ca. 76 tons CO2 pr år. Og omdannelse fra agerjord til vådområde er både med til at rense overfladevand og med til at fastholde CO2 i jorden.