Klimavenlige indsatser

Se her, hvem Herning Kommune har uddelt anerkendelse for miljø- og klimavenlige indsatser til, siden 2009.

Anerkendelser 2011

Midtjydsk Beton og Elementfabrik

Fremstiller betonelementer til kontor-, industri- og boligbyggerier. Virksomheden har i 2010 sparet 212.650 kWh svarende til 48,28 tons CO2. Det betyder en CO2-reduktion på 15 %. (Anerkendelsen blev givet i et samarbejde med Energi Midt i forbindelse med et energireduktion projekt)

Compo Tech A/S

Er underleverandør af komponenter til møbel- og træindustrien. Her har man i 2010 sparet 338.052 kWh svarende til 98,81 tons CO2, hvilket vil sige en besparelse på 26 % af virksomhedens CO2-udledning. (Anerkendelsen blev givet i et samarbejde med EnergiMidt i forbindelse med et energireduktionsprojekt)

Arriva

Arriva har arbejdet for at gøre rejsen mellem Herning og Århus lettere. Har haft en passagerfremgang på 17% det seneste år. Inddrager medarbejdere. Mange miljøfremmende tiltag.

STS biler

STS biler har forbedret miljøledelsen og stiller nye mål. De arbejder for en reduktion af kemiprodukter og inddrager medarbejderne til at tage ejerskab ift virksomhedens miljømål. De har desuden reduceret forbruget af fyringsolie, el og vand.

Bjerrely fiskesø

Bjerrely fiskesø er Danmarks første økologiske fiskesø. De har bygget, halmhus og et muslingehus af bæredygtige materialer. De sætter fokus på dyrenes velfærd og respekten for fødevarer. Har desuden etableret affaldssortering for fiskesøens brugere.

Tjørring ny skole og institution (Stjernen)

Favner en helhedsorienteret tankegang i forhold til såvel miljø, klima og bæredygtighed som sundhed, pædagogik, bevægelse, naturforståelse og sociale aspekter, som konkret udmønter sig i lavenergi byggeri, vedvarende energi, klimavenlig, økologisk mad, grønt flag mm.

Økooasen v. Mehmed Muminagic

Økooasen har fokus på økologisk produktion af bl.a. jordbær og den korte vej fra jord til bord.  Mehmed har gjort et stort udviklingsarbejde og bl.a. etableret vandbesparende drypvandings system og dyrker jordbær i plasttunneller for udnyttelse af solens varme uden anden energi.